Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av kvarteret intill Brunnsparken som visar hur ett högre hus skulle byggas upp där det är tomt nu.

Grönt ljus till ny plan för kvarteret intill Brunnsparken

Publicerad 28 oktober 2021

Nu har detaljplanen för Inom Vallgraven 12 fått laga kraft. Det betyder att det är möjligt att börja om- och nybyggnaden av kvarteret.

Kvarteret Inom Vallgraven 12 ligger granne med Brunnsparken och ramas in av Fredsgatan, Södra Hamngatan, Drottninggatan och Östra Larmgatan.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att skapa moderna och betydligt mer flexibla kontors- och handelslokaler i kvarteret. En genomgående idé har varit att ta tillvara de värden som finns och utveckla nya. Framför allt att göra även det som idag kan upplevas som kvarterets baksida med stadslik. Det här är ju ett område i Göteborgs stadskärna.
Detaljplanen tar hänsyn till hur staden ser ut just här, både vad det gäller stadsbild och kulturmiljö och bygger vidare på den varierade silhuett som staden har, där äldre och nyare hus står vid sida vid sida.

När om- och nybyggnaden är klar kommer det att finnas plats för ungefär 1000 nya arbetsplatser i kvarteret.

Men den nya planen innebär också att kvarteret kommer att öppnas upp även för den som inte arbetar här. När allt är klart kommer det att vara möjligt att gå in i en byggnad vid Södra Hamngatan och gå igenom hela kvarteret och ut på Drottninggatan. Det blir en passage där gammalt och nytt möts och innebär att gårdar som tidigare varit stängda nu öppnas upp och blir möjliga att gå igenom.

Med den nya detaljplanen kommer kontor och handelslokaler att tillgänglighetsanpassats så att även den med funktionsvariationer enkelt kan besöka och arbeta här. Förhoppningen är att göra kvarteret mer levande och öppet för fler.

${loading}