Till sidans huvudinnehåll

Lågt valdeltagande till Ungdomsfullmäktige

Publicerad 21 juni 2022

Enklare att rösta och kandidera digitalt. Rösta under skoltid och mer stöd till skolor. Det är några förslag för att öka valdeltagandet till Göteborgs Stads Ungdomsfullmäktige som presenteras i en ny rapport från grundskoleförvaltningen.

—  Vi föreslår hur arbetet med valet kan stärkas på skolorna. Vi vill öka intresset hos unga att rösta och kandidera. Ungdomsfullmäktige är en bra möjlighet för unga att påverka och lyfta frågor de tycker är viktiga, säger Fredrika Ideblad, grundskoleförvaltningens samordnare för valet till Ungdomsfullmäktige.

Lågt valdeltagande

Av de 43 578 barn och unga som fick rösta i valet 2021 var det 7 457 som röstade. Det innebär ett valdeltagande på 17,1 procent. Det är det lägsta i Ungdomsfullmäktiges historia. För att ta reda på varför har grundskoleförvaltningen tagit fram en rapport.

— Det låga deltagandet beror bland annat på pandemin, omorganisation av grundskolan och staden. Det tar också tid att vända en nedåtgående trend som pågått i många år, säger Fredrika Ideblad.

Arbeta mer jämlikt över staden

Valdeltagandet skiljer sig mycket mellan stadsområden och olika skolformer. Antalet unga som har röstat i de kommunala grundskolorna har minskat. Valdeltagandet har höjts något i de kommunala gymnasieskolorna. Fler unga har också röstat i fristående grundskolor och fristående gymnasieskolor.

— Rapporten tydliggör att vi behöver jobba mer jämlikt över staden med valet. Det ska inte spela någon roll vilken skola eleven går på eller vilken del av staden eleven bor i. Som ung ska du få information om valet och veta att du har möjlighet att påverka. Valet ska vara en självklar del av skolans arbete. Vi på grundskoleförvaltningen vill stötta skolorna utifrån deras förutsättningar så att fler elever får möjlighet att rösta och kandidera, säger Fredrika Ideblad.

Unga vill påverka

I valet 2021 kandiderade 149 barn och unga till Ungdomsfullmäktiges 101 platser.

— Det finns många engagerade unga som vill vara med och påverka. De som kandiderar berättar för mig att de vill driva frågor så att de som fattar beslut i staden uppmärksammar ungas perspektiv och vad som är viktigt för dem. Andra vill lära sig mer om på vilka sätt unga kan påverka samhället eller få nya kompisar, säger Fredrika Ideblad.

Ett gemensamt arbete inom staden

— Vi vill att arbetet med valet ska bli en självklar del för alla i staden. Vi behöver bli bättre på att förankra och förtydliga uppdraget inom varje förvaltning. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar inför årets val till Ungdomsfullmäktige, säger Fredrika Ideblad.

Mer information och kontakt

Här kan du läsa rapporten (pdf)

Här kan du läsa mer om Ungdomsfullmäktige.

Om du vill veta mer om kontakta Fredrika Ideblad, grundskoleförvaltningens samordnare för valet till Ungdomsfullmäktige, e-post: fredrika.ideblad@grundskola.goteborg.se

${loading}