Till sidans huvudinnehåll

Fler åtgärder för att få en ekonomi i balans

Publicerad 26 oktober 2023

På grund av vårt tuffa ekonomiska läge behöver förvaltningen som helhet göra fler åtgärder för att få en ekonomi i balans 2023. ”Vi behöver göra det här tillsammans. Alla som jobbar på grundskoleförvaltningen har i uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet. För att kunna göra det behöver skolorna ha en ekonomi i balans”, säger vår förvaltningsdirektör Maria Andersson.

I våras fick skolorna i uppdrag att göra åtgärder för att få en ekonomi i balans. Men skolornas åtgärdsarbete påbörjades inte i tid och därför behöver vi nu göra fler åtgärder. Totalt är det 58 av 78 skolområden har en ekonomi i obalans. 

”Gör vi inga förändringar får det negativa konsekvenser för både elever som går i skolan idag och de som ska göra det i framtiden. Nästa år ser även ut att bli ett tufft ekonomiskt år. Därför är det viktigt att vi gör förändringar nu”, säger Maria Andersson. 

De nya åtgärderna 

Här kan du läsa om de nya åtgärderna och förklaringar kring dessa. 

 

  • Anställningsstopp timvikarier och månadsanställda inom Kulturskolan. Kulturskolan anställer inga nya medarbetare eller timvikarier.  

  • Beslut om kompetenshöjande insatser ska beslutas av Utbildningschef/Avdelningschef. Förvaltningen är restriktiva med att godkänna kompetenshöjande insatser (till exempel utbildningar) som kostar pengar. 

  • Stopp för tjänsteresor i hela förvaltningen. Förvaltningen betalar inte för resor utomlands eller utanför Göteborg.   

  • Inköpsstopp i hela förvaltningen. Framöver ska vi bara ska köpa in varor, material och tjänster som är absolut nödvändigt för löpande drift av förvaltningens verksamhet. Inköp vi slutar med kan till exempel vara utbildningar, konferenser och arbetsmaterial.  

  • Anpassningar av skolmatsmenyn. Eleverna kommer att få mat som kostar mindre - men maten är fortfarande nyttig och god. Det kan bli mindre ekologisk mat och mindre variation i matsedeln. Eleverna kan få äta av samma råvara oftare under en kortare period. Kockarna behöver heller inte längre ha samma framförhållning när de planerar matsedlarna, detta för att enklare kunna hitta råvaror på erbjudanden.   

  • Förstärkt restriktivitet vid tillsättning av timvikarier i utbildningsområdena. Skolor med kraftiga underskott och hög bemanning kommer att ha vikariestopp och förstärkt restriktivitet för timvikarier. Det betyder att skolorna bara kan ta in timvikarier vid akut frånvaro och att det först ska godkännas av utbildningschef. Vikariestoppet betyder att skolorna inte får anställa egna vikarier. 

  • Särskild hanteringsordning inför budget 2024. 2019 införde grundskoleförvaltningen över- och underskottshantering. På så sätt kan skolor föra över under- eller överskott från ett år till ett annat. Men över- och underskott kan enbart hanteras om förvaltningen i sin helhet har en ekonomi i balans. Det har vi inte just nu därför kommer inga överskott betalas ut under 2024 (överskott från 2023 kommer däremot fortfarande att finnas på skolornas konton). Skolområden som har underskott från 2023 och bakåt i tiden behöver även fortsätta arbeta med att återställa dessa enligt förvaltningens regler. 

 

${loading}