Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Tynnered. I bakre delen av bilden är ett området Ängås platå markerat med gult
Markerat område är ungefärligt planområde. Bild: stadsbyggnadsförvaltningen

Positivt planbesked för bostäder med mera vid Ängåsplatå i Tynnered

Publicerad 27 juni 2023

Cirka 350 nya bostäder varav 140 småhus kan komma att byggas på höjden mellan Skattegårdsvägen och Näsetvägen, cirka 500 meter söder om Frölunda torg. Det blev klart på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 juni.

Planbeskedet innehåller förutom bostäder i form av flerbostadshus, småhus och bostäder med särskild service också en F-6-skola och en förskola med sex avdelningar.

- Genom att utveckla området  på höjden finns möjligheter att knyta samman de idag avgränsande bostadsområdena som ligger på varsin sida av höjdpartiet, säger Anders Dahlgren, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med detaljplanen förväntas starta under 2023 och är första etappen av det program för Tynnered som var ute på samråd hösten / vintern 2022. Programmet ska vara färdigt under 2023.

${loading}