Till sidans huvudinnehåll
Två projektledare som inspekterar en stomnätsledning
Här syns projektledare Marie-Christine tillsammans med en kollega i ett annat projekt för en stomnätsledning. Foto: Lo Birgersson.

Ledningar ovan mark ovanligt grepp

Publicerad 22 februari 2023

För att kyla den kommande batterifabriken på Hisingen med så kallat tekniskt vatten, renat avloppsvatten, behövs ungefär 6 kilometer nya ledningar. Ett nytt och ovanligt grepp är att större delen av ledningarna kommer att ligga ovan mark.

Ungefär 6 km ledningar, varav 5 km går ovan mark. Det är vad som krävs för att det tekniska vattnet, det renade avloppsvattnet, ska kunna flöda från Gryaab via en energihubb till batterifabriken och tillbaka igen. Det är ont om plats för infrastruktur under marken, därför kommer rören delvis att ligga synliga ovan mark för att spara plats. Två meter och sextio centimeter högt blir det på vissa sträckor.

-          Vi har inget val utan måste tänka nytt. Det finns ingen plats, därför hittade vi tillsammans i projektet den här ovanliga lösningen, säger Kretslopp och vattens projektledare Marie-Christine Karlsson.

Vinster att bygga ovan mark

Det innebär också andra vinster att lägga rören ovan mark. Förvaltningen synliggör till exempel en del av stadens infrastruktur för allmänheten. Dessutom behöver man inte gräva lika mycket för att bygga fundamenten som rören ska vila på. Det betyder att det blir mindre schaktmassor att transportera bort.

-          Desto mindre vi schaktar på förorenad mark, desto mindre miljöpåverkan, berättar Jonny Karlsson på Annebergs bygg, den entreprenör som bygger tillsammans med Kretslopp och vatten.

Framtida underhåll

Vid framtida underhåll behöver rören inte grävas upp. Och eftersom delar av sträckan går längs med bland annat Oljevägen blir det mindre påverkan på trafiken när Kretslopp och vatten kan bygga och underhålla rören utan att behöva gräva fram ledningarna.

Stålrör

Det är ont om tid att bygga. Själva rören är stålrör som levereras i 16 meters längder. Varje skarv ska svetsas, något som tar sex, sju timmar för en van svetsare. Men när man bygger ovan mark kan man få bättre framdrift och process och spara tid. Först förbereds fundamenten, sedan läggs rören på plats och det blir svetsarens tur. Därefter ska varje rör och skarv täckas, coatas. De färdiga ledningarna kommer vara mattsvarta.

Högt flöde

Flödet i ledningarna är ungefär 1200 liter per sekund och hastigheter på som mest 2,5 meter per sekund. Det kan jämföras med flödet i en dricksvattenledning på under 1 meter per sekund. Det höga flödet är det som krävs för att uppnå tillräcklig kyleffekt på batterifabriken, enligt Novos egna beräkningar. 

Bakgrundsfakta

Gryaab förser batterifabriken med renat avloppsvatten. Det sker genom att Göteborg Energi utvinner värmen ur vattnet som tas tillvara och används som fjärrvärme, en process som sker redan idag. Det kylda vattnet pumpas sedan till energihubben på fabriksområdet. Det tekniska vattnet kyler fabriken och det återuppvärmda, cirka 30-40 gradiga, vattnet pumpas tillbaka till Göteborg Energis värmepumpar. Där utvinns värmeenergin ytterligare en gång och skickas ut på fjärrvärmenätet i Göteborg innan vattnet släpps ut i havet. De cirka sex kilometer långa ledningarna projekteras, byggs och kommer att ägas av Kretslopp och vatten. 

Var: Hisingen, Göteborg

Yta: 55 ha (ca 80 fotbollsplaner)

Investering: 25 – 30 miljarder

Kapacitet: 500 000 – 700 000 elbilsbatterier årligen

Energi: 100% fossilfri, 1-2 Twh/år

Antal anställda: ca 3 000 i fabrik


${loading}