Till sidans huvudinnehåll
En visionsbild av +One, Svenska Mässans fjärde torn, där de två nedersa våningarna öppnar sig mot den omgivande staden.
En visionsbild av +One, Svenska Mässans fjärde torn, där de två nedersa våningarna öppnar sig mot den omgivande staden. Illustration: Tham Videgård

Välkommen på samrådsmöte för Svenska Mässan!

Publicerad 6 februari 2023

På onsdag 8 februari har du möjlighet att ställa dina frågor om förslaget till detaljplan för Svenska Mässans fjärde torn. Samrådsmötet är ett öppet hus och hålls på Mässans gata 8.

Stadsbyggnadsförvaltningen håller öppet hus i Svenska Mässan och du är förstås varmt välkommen. Du kommer möta projektgruppen som arbetat med detaljplanen med medarbetare från bland annat stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen. Det är ivriga att prata om detaljplanerna med dig. På plats kommer det också att finnas representanter från Svenska Mässan.

Samrådsmötet är ett öppet hus, vilket gör att du kan komma när du vill under tiden vi har öppet. Det finns alltid personer på plats som du kan ställa dina frågor till och diskutera planen med.

Tanken med detaljplanen är att Svenska Mässan vill öppna upp sin verksamhet mer mot den omgivande staden med en tydligare entré mot Korsvägen. Grunden för detaljplanen är en arkitekttävling som Svenska Mässan ordande tillsammans med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Det vinnande förslaget som kallas +One ligger till grund för förslaget till detaljplan som nu är på samråd.

När samrådet har avslutats bearbetas de inkomna synpunkterna och ett färdigt förslag presenteras till granskningen. Under granskningsperioden, som planeras redan i slutet av året, så finns det också möjlighet att lämna synpunkter. Om allt går enligt planerna så kan detaljplanen antas under andra hälften av 2024 med en byggstart under 2026.

Samrådsmöte, öppet hus, Svenska Mässan

Var: Svenska Mässan, Mässans gata 8

När: 8 februari, klockan 16.30-19.00

Här kan du läsa förslaget till detaljplan och flera av utredningarna som det har som grund.

Läs mer om planerna för Svenska Mässan. 

Enkäten är stängd

${loading}