Till sidans huvudinnehåll

Mentorstöd ger bättre lärare

Publicerad 18 oktober 2018

I över fem år har Carina Larsson, högstadielärare i SO/svenska på Montessoriskolan Elyseum, varit mentor för nyutbildade lärare i stadsdelen Centrum. Mentorstöd är en värdefull tjänst som erbjuds till nya lärare under första tiden i yrket

Forskning visar att lärare som får mentorstöd lyckas bättre än de som inte får det. Det är viktigt att lärarna i början av yrkeslivet får tid för samtal kring både små och stora frågor, får stöd, inspiration och någon att dela sina tankar med kring yrkesvardagen. Det kan handla om allt ifrån att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning, att hantera dilemman och skapa arbetsro i klassrummet till kontakten med elever, vårdnadshavare och kollegor.  
 
Men mentorstöd är även ett ömsesidigt utbyte där mentorn också har mycket att vinna.  - Mentorsamtalet blir ett ömsesidigt lärande, ett mycket givande sådant. Jag som mentor får möjlighet att samtala med en nyutbildad kollega som delar med sig av sina tankar kring undervisning, lärarutbildningen och den senaste forskning. Jag delar med mig av min egen yrkeserfarenhet, undervisning och kompetensutveckling, säger Carina Larsson. 
 
Emma Wättring, musiklärare på Montessoriskolan Elyseum, tycker att hon får en bättre start i sitt yrkesliv som lärare med det stöd hon får av sin mentor Carina.  - För mig som ny lärare, både på skolan och i läraryrket överlag, har möjligheten att få ha en mentor varit guld värd. Att få bolla lektionsplaneringar och få tips på olika pedagogiska lösningar från en lärare som arbetat länge i yrket utvecklar min egna lärarroll, säger Emma Wättring. 
 
Carina avslutar med att poängtera att det är viktig att fler skolor ska satsa på mentorstöd för att höja kvaliteten på undervisningen samt att behålla och utveckla de lärarkompetenser man har. 

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här.

${loading}