Till sidans huvudinnehåll

Markarbeten på Heurlins Plats 2 oktober - 22 december

Publicerad 21 september 2023

Hållplatsen vid hotell Draken rivs och flyttas i december tillbaka till E45, hållplats Järnvågen utanför Våghuset.

I oktober flyttas bussgatan till den befintliga omläggningen av Emigrantvägen. För att göra plats för bussarna breddar vi gatan, se rosa markering på kartan nedan. Det innebär att gång- och cykelbanan tillfälligt flyttar närmare Lagerhuset (gul markering på kartan) och att parkeringarna utanför Lagerhuset försvinner. Även trädraden utanför nuvarande parkering kommer tas bort nu i väntan på att den nya parken ska byggas.${loading}