Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av parkeringshus och idrottshall.
Visionsbild: Vilborgs Arkitekter

Bygglov för parkeringshus och idrottshall i Masthugget

Publicerad 18 maj 2022

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov av nytt parkeringshus och idrottshall i Masthugget i Göteborg. Ansökan omfattar även två konstverk i form av skyltar på fasad.

Byggnaden innehåller parkering i sex våningsplan, en idrottshall och lokalutrymme för verksamheter. Det ingår även två konstverk utformade som fristående skyltar med upplysta bokstäver/text ”There Is No Such Thing As Bad Weather” samt  en skärm med en animation av ett vattenfall. 

– Vad gäller byggnadens innehåll och användningsområde så avspeglas det tydligt i formen på utsidan. Formmässigt harmoniserar byggnaden till det storskaliga stads- och landskapsrummet längs med genomfartsleden, hamnområdet och älven i norr samt till den småskaligare befintliga och planerade bebyggelsen i övrigt, säger Niklas Källqvist, bygglovarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Avvikelser från gällande detaljplan

Det handlar om nivå på färdigt golv samt våningshöjd. Avvikelsen har uppstått dels för att bottenvåning är avsedd att användas för parkering, dels för att den idrottshall som placeras ovanpå parkeringsgaraget kräver en viss invändig höjd för att bli funktionell.

Sökande av bygglovet är Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag.


${loading}