Till sidans huvudinnehåll
En grön bollplan på Heden i Göteborg

Nytt konstgräs på Heden

Publicerad 7 mars 2023

Under året kommer fyra av de fem konstgräsplanerna på Heden att läggas om. Samtidigt som konstgräset byts görs insatser för att öka trivseln och förbättra funktioner runt bollplanerna.

Omläggningen av de fyra konstgräsplanerna på Heden kommer ske i två etapper. Bollplan fem och sex stänger i april för omläggning och beräknas vara klara i juni. I augusti kommer bollplan tre och fyra stänga för att få nytt konstgräs och beräknas vara klara i vinter.  

I samband med omläggningen planeras insatser för att öka trivseln och standarden runt  bollplanerna. Bland annat kommer en gradäng för umgängesyta och sittplatser anläggas bakom bollplan tre mot södra vägen. En löparbana på 100meter kommer anläggas vid Heden tre mot gång och cykelbanan.   

Föreningar får tider på bollplaner runt om i Göteborg

De föreningar som tränar på Heden får under stängningen tider på andra bollplaner runt om i Göteborg. När bollplanerna är öppna igen är föreningarna välkomna tillbaka för att träna och spela på de tider som tidigare fördelats till dem, främst genom Göteborgs fotbollförbund och Korpen.

Skyddsåtgärder vid konstgräsplaner med gummigranulat

Hållbarhet och miljö är viktiga faktorer när Göteborgs Stad anlägger och sköter konstgräsplaner. Genom att installera borststationer, skrapgaller, sarger runt planerna samt granulatfällor vid dagvattenbrunnar minimerar vi risken för att gummigranulat hamnar utanför planområdet och sprider mikroplast ut i naturen.

 –  Det är jätteviktigt att alla som vistas på planen vidtar de åtgärder vi rekommenderar, för att inte sprida gummigranulatet. Vi informerar föreningarna så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare och föräldrar säger Amin Behnamfar, projektledare på avdelning Fastighet på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Ansvarig för projektet är Idrott & förening, Göteborgs stad

Kontaktpersoner
Reparation av konstgräsplaner
Amin Behnamfar, Projektledare, Idrott & förening, Göteborgs Stad
E-post: amin.behnamfar@ioff.goteborg.se

Frågor om träningstider och bokningar
Christoffer Johansson på avdelning bokning och evenemang, Idrott & förening, Göteborgs Stad. E-post: christoffer.johansson@ioff.goteborg.se


${loading}