Till sidans huvudinnehåll

Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 28 november

Publicerad 29 november 2023

Idrotts- och föreningsnämnden tog på sitt möte bland annat beslut om fördelning av särskilt driftsbidrag och verksamhetsbidrag för 2024.

Fördelning av särskilt driftsbidrag för 2024  

Idrotts- och föreningsnämnden fattar årligen beslut om särskilt driftsbidrag. Bidragets syfte är att ge ekonomiska förutsättningar för ideella organisationer att driva anläggningar inom idrotts- och fritidsområdet.

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade särskilt driftsbidrag för 2024 på 13 309 626 kronor fördelat på 30 organisationer. 

Fördening av särskilt verksamhetsbidrag för 2024  

Idrotts- och föreningsnämnden fattar årligen beslut om särskilt verksamhetsbidrag. Bidraget syfte är att stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga (7–25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade särskilt verksamhetsbidrag för 2024 på 11 000 000 kronor fördelat på 21 organisationer.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med RF-SISU Västra Götaland för 2024–2025 för att förstärka stödet för de idrottare som vill elitsatsa under de kommande två åren. Idrotts- och föreningsnämnden föreslås att bidra med 2 100 000 kronor per år.

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan RF-SISU Västra Götaland, idrotts- och föreningsförvaltningen och socialförvaltningarna inom Göteborgs Stad  

Idrotts- och föreningsnämnden godkände Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan RF-SISU Västra Götaland och idrotts- och föreningsförvaltningen gällande trygg, aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i Göteborg under 2024–2025. Det är ett stadenövergripande partnerskap som bedrivs i samverkan med RF-SISU Västra Götaland och Göteborgs Stads socialförvaltningar. Idrotts- och föreningsförvaltningen ska bidra med 2 500 000 kronor per år till detta arbete under 2024 och 2025.  

Särskilt investeringsbidrag till ridsporten för Askims Fältrittklubb  

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Askims Fältrittklubb 220 000 kronor i särskilt investeringsbidrag. Pengarna ska gå till att byta ut underlaget i manegen på anläggningen vid Carl Gunérs backe 5 som är utslitet.  

Särskilt investeringsbidrag till ridsporten för Göteborgs Fältrittklubb  

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Göteborgs Fältrittklubb 1 200 000 kronor i särskilt investeringsbidrag. Pengarna ska gå till att byta delar av tak och renovera portar på anläggningen vid Töpelsgatan 16 som läcker in och på sikt kan orsaka fuktskador.  

Utvecklingsbidrag Kortedala Basket 2023–2024  

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade Kortedala Basket utvecklingsbidrag på 314 480 kronor. Pengarna ska gå till att fortsätta driva Open Court, en aktivitet där föreningen två gånger i veckan har öppet för alla som vill komma till Gärdsåsskolans sporthall och spela basket.

Amorteringsfrihet och förlängd kommunal borgen för Lindås IBK  
Idrotts- och föreningsnämnden beviljade innebandyklubben Lindås IBK amorteringsbefrielse på föreningens lån med kommunal borgen med upp till 12 månader och förlänger den kommunala borgen med motsvarande tid som föreningen beviljas amorteringsbefrielse.

Unga Ledarprogrammet 2024–2026  

Idrotts- och föreningsnämnden beviljade RF-SISU Västra Götaland 6 370 000 kronor för Unga Ledarprogrammet under perioden 2024–2026.  


${loading}