Till sidans huvudinnehåll

Så fungerar betygssättningen i Göteborgs Stads skolor

Publicerad 1 juni 2022

Snart får tusentals elever i grundskolan sina betyg. – Ibland rör betyg upp känslor hos både elever och vårdnadshavare. Därför kan det vara bra att veta hur processen för att sätta betyg fungerar, säger Annika Hellström, enhetschef på kvalitet och utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

Se en film om hur det fungerar att sätta betyg


Arbetet med att sätta betyg pågår året runt

De lärare som sätter elevernas betyg arbetar med att sammanställa underlag inför det under hela läsåret. Det betyder bland annat att lärarna har betygen i åtanke redan när de planerar elevernas undervisning. Till exempel anpassar lärarna undervisningen efter elevernas tidigare resultat, så att de både kan stötta och utmana i undervisningen efter elevernas behov.

Lärarna talar med elever och vårdnadshavare

Lärarna talar med eleverna om vad de kan i olika ämnen, så att eleverna ska slippa undra varför de fick ett visst betyg. Lärarna stöttar också eleverna med vad de behöver göra och kunna för att få ett visst betyg i olika ämnen. För att göra kunskapskraven enklare att förstå för eleverna visar lärarna exempel på hur tidigare elever har valt att lösa uppgifter på ett bra sätt. Dock kan oftast inte lärarna svara på vad en elev kommer att få för betyg förrän det är dags att sätta betyg i slutet av läsåret. Det beror på att lärarna sätter betyg utifrån allt som eleven har gjort under terminen.

För dig som är vårdnadshavare är utvecklingssamtalet ett bra tillfälle att få reda på mer om ditt barns utveckling och behov för att uppnå ett visst betyg i olika ämnen, berättar Annika.   

Skolan har ansvar

De kunskapskrav som eleverna ska uppnå för att få ett visst betyg påverkar även skolan. För medan eleverna ska visa att de når upp till kraven, ska medarbetarna på skolan ge eleverna förutsättningar att göra det. För att lärarna ska bedöma eleverna på samma sätt tar de hjälp av varandra genom att prata ihop sig. Alla lärare utgår också från samma stödmaterial från Skolverket när de sätter betyg.


${loading}