Till sidans huvudinnehåll
Längs huvudstråket i Opalparken. Foto: Stadsmiljöförvaltningen

Nu kan du njuta av den nya Opalparken

Publicerad 7 maj 2024

Nu är grindarna borta och parken med lekplats, scen och 64 nya träd står öppen för dig att möta sommaren i.

Förutom träd och grönska erbjuder Opalparken picknickytor, lekplats, grusytor för bland annat boulespel, en scen i amfiteaterstil, konst, insektshotell och mycket mer. Med andra ord finns det aktiviteter och avkoppling för alla åldrar i den nya parken.Lekplatsen ligger i parkens norra del och här finns mycket att upptäcka som gungor, lekhus, rutschkanor, studsmatta och ett sex meter högt klätternät. Längs parkens huvudgångstråk finns det gott om sittplatser för picknik med både sol- och regnskydd.

En park med stor trädvariation

Ännu ska de nyplanterade träden och nysådda gräset växa sig starkt men så småningom kommer Opalparken bli en mycket grönskande park. Utöver de estetiska värdena ger parkens träd också flera så kallade ekosystemtjänster som att förbättra luftkvalitén, ge skugga, ta hand om dagvatten och främja den biologiska mångfalden. 

Nya blad slår ut på träden i Opalparken.

I parken rotar sig nu många exotiska träd som Ginko, Magnolia, Katsura, Amerikanskt ambraträd, Japanskt zelkova, Hiba, Kinesisk sekvoja med flera.

Genom parken radar en allé upp sig av träd i sex olika sorter. Blandningen inom allén gör den mindre sårbar för trädsjukdommar i framtiden. Om någon art eller sort skulle drabbas av sjukdom är det mindre troligt att alla träd smittas när de är olika trädsorter. I allén finns Berlinal, Ungersk ek och Freemanlönn planterade. Trädsorterna är också valda med hänsyn till att de alla ska vara tåliga mot svampsjukdomen phytophtora som drabbade de kastanjer som tidigare fanns på platsen.
Läs mer om den stora trädplanteringen förra våren.

Scenyta som tar hand om regnvatten

I den södra delen, närmast Opaltorget finns nu ytor för större evenemang och spontana uppträdanden. Scenen med sittgradänger kan fungera som en läktare eller bara en skön plats att hänga och umgås på. Den nedsänkta ytan med scen, likt en amfiteater, har också en annan funktion; den kan samla stora mängder vatten vid extrema regn och rädda resten av parken och närliggande byggnader att svämmas över. Ett dike längs parkens ena långsida samlar och leder regnvatten till den nedsänkta ytan. Skyfallsytan med det uppsamlande diket och ett par planteringar som också kan fyllas kan tillsammans hålla 3000m3 vatten.


Läs mer om hur parken tar hand om regnvatten och andra skyfallslösningar i staden.

Två av parkens entréer har smyckats med mosaikbilder som boende i området skapat tillsammans med Mosaikfabriken under Tynneredsdagen förra året och tidigare invigning av Opaltorget.

Mosaikutsmyckningar gjorda av boende i området tillsammans med Mosaikfabriken.

I parkens mitt kan se skulpturen ”Sittande flicka”, gjord av konstnären Jan Steen (1927-1997). Skulpturen har tidigare funnits på platsen men lyfts nu av gångstråket genom parken.

Invigning under Tynneredsdagen 26 maj

Opalparken är den sista delen i det större utbyggnadsprojektet Opaltorget, som har pågått sedan 2016. Sedan dess har mycket kommit på plats - ett nytt stadsdelstorg, bostäder/studentbostäder, butiker, restaurang, kontor, vårdcentral, apotek, familjecentral, nya Opalkyrkan samt nya gång- och cykelbanor.

Under Tynneredsdagen, som i år hålls i Opalparken den 26 maj, inviger vi parken klockan 12 med kulturskolans kör och tal av exploateringsnämndens ordförande Robert Hammarstrand (S), Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och stadsmiljö samt stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren. Fram till klockan 16 bjuder lokala aktörer på ett späckat program från scenen och i parken.

 Vi vill gärna få din hjälp att ”möblera” det stora insektshotellet. Du kan även bygga ett eget insektshotell att ta med hem. Vill du testa dina kunskaper om Opaltorget är du välkommen på promenad-quiz. På plats finns också stadsbyggnadsförvaltningen som du kan prata med om planerna för utveckling av Tynnered under kommande år.


${loading}