Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Grus sprider ut tiden, © Makda Embaie 2023.

Två nya konstverk till Heden

Publicerad 11 oktober 2023

Nu har konstverken ”Viskningar” av Nasim Aghili/Björn Karlsson och ”Grus sprider ut tiden” av Makda Embaie invigts.

Besökare vid bollsportsområdet Heden i Göteborg kan nu uppleva två nya konstverk, som båda finns i anslutning till det nya parkeringshuset på platsen.

Queera berättelser om bollsport

Det ena konstverket heter Viskningar och är skapat av konstnärsduon Nasim Aghili och Björn Karlsson. Verket består av textfragment som är frästa på läktaren som vetter ut mot fotbollsplanerna.

Texterna är utdrag ur intervjuer med queera göteborgare som berättar om sina erfarenheter av bollsport och Heden. Det är berättelser som vittnar om såväl glädje, eufori och gemenskap, som fobi, exkludering och besvikelse. Varje textsnutt bildar formen av en rosa triangel.

– Genom att presentera berättelserna i form av rosa trianglar vill vi spegla den kamp för lika rättigheter som queera personer har fört och fortfarande för idag. Rosa trianglar har historiska konnotationer till Förintelsen och nazistiskt våld mot hbtqia-personer, men blev under 80-talet en symbol för motstånd och kamp genom ACT UP-rörelsen som startade till följd av AIDS-epidemin, säger konstnärerna.

Tillsammans bildar alla trianglarna ytterligare ett mönster som kallas ”Nazarlik”. Nazarlik är turkiska och betyder amulett. Det skyddar mot onda ögat och är vanligt förekommande på mattor. På ett liknande sätt sprider mönstret ut sig över läktaren, som om det vore en matta.


Del av konstverket Viskningar, © aghili/karlsson 2023.

Grus som symbol för gemenskap

Det andra konstverket, Grus sprider ut tiden, är ett kombinerat ljud- och ljusverk av konstnären Makda Embaie. Ljusverket består av två meningar som projiceras på marken längs parkeringshusets fasad: ”Grus sprider ut tiden” och ”Du är en del av berättelsen”.

Ljudverket nås via en QR-kod bredvid ljusverken och går även att lyssna på via Konstkartan.

I sitt konstverk riktar Makda Embaie uppmärksamheten mot Hedens olika historiska funktioner, som var ett militärt övningsfält innan det blev en yta för bollsport. Här blir gruset en symbol för hur gemenskap konstrueras i båda dessa sammanhang.

– Fotboll är en plattform för gemenskap och organisering, men har också varit ett verktyg för att kontrollera arbetares fritid, särskilt under industrialismen. Militären har använt sig av lagsport som ett sätt att skapa sammanhållning och vi-känsla, som är avgörande för att uppfylla det egentliga ändamålet: att försvara nationalstatens gränser och resurser. Jag försöker göra förståelsen av den här typen av gemenskaper mer komplex och kritisk – vem ingår i den och vem stänger den ute? säger Makda Embaie.


Grus sprider ut tiden, © Makda Embaie 2023.

Läs mer om konstverken

Tillkommer genom enprocentregeln

Båda konstverken är finansierade av Göteborgs Stads Parkering AB genom enprocentregeln. Den innebär att byggande kommunala bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

${loading}