Till sidans huvudinnehåll

Grundskoleförvaltningens granskning av olycka på en skolgård är nu klar

Publicerad 10 juni 2022

Grundskoleförvaltningens egen granskning av olyckan när en elev trillade från en klippa på en skolgård på Hisingen är nu klar.

Onsdagen den 2 mars trillade en elev från en klippa på en skolgård på Hisingen. Eleven togs om hand av skolans medarbetare och fördes med ambulans till sjukhuset. Den 8 mars fick skolan besked om att eleven avlidit.

Grundskoleförvaltningen inledde en intern granskning av hur olyckan kunde inträffa samt vilka åtgärder man gjort, så att en liknande olycka inte ska kunna inträffa igen. Granskningen är nu klar.

Vad granskningen visar

  • Granskning visar att skolans ansvar för tillsynen av eleverna uppfylldes vid händelsen på Sjumilaskolan den 2 mars. Det fanns rastvakter på plats på det område där elevens och hens årskurs skulle vara på under rasten.

  • Olycksplatsen har inte bedömts vara en plats, som har behövt åtgärdas eftersom skolans elever inte ska vara där på raster. Förvaltningen känner inte till att några incidenter har skett på platsen för olyckan, innan den inträffade.

  • Granskningen visar att skolans ledning regelbunden utrett de risker som har uppmärksammats. Skolan har med stöd av förvaltningen haft beredskap och förmåga att hantera krisen trots den tragiska utgången.

  • Granskningen visar att skolan inte har genomfört vissa delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2021. Det finns ingen dokumentation av fysisk arbetsmiljörond under 2021.

Mer Information 

Grundskoleförvaltningens interna granskningen av olyckan på en skolgård på Hisingen den 2 mars.

${loading}