Till sidans huvudinnehåll
Omställningslabbets entréskylt

Open call: Gestaltande team sökes till Omställningslabbet i Frihamnen!

Publicerad 15 februari 2024

Nu söker Göteborgs Stad ett gestaltande team som kan vidareutveckla den hållbara framtidsprototypen och mötesplatsen Omställningslabbet genom tillsammansbyggande och cirkulära byggmetoder.

Utlysningen vänder sig till team med gestaltande kompetens, till exempel arkitekter, landskapsarkitekter, designers och konstnärer, som fram till 11 mars 2024 kan lämna in en intresseanmälan för uppdraget.

Omställningslabbet invigdes sommaren 2023 för att testa funktionerna medborgarlabb och prototypverkstad. Nu vill vi ta nästa steg i utvecklingen av platsen såväl vad gäller innehåll och användning som i gestaltningen, säger Cecilia Helsing som arbetar som planeringsledare för platsutveckling i tidiga skeden på stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Platsbyggnad som metod

I Frihamnen pågår sedan 2012 platsutveckling genom metoden platsbyggnad. Platsutvecklingsmetoden används för att på plats testa framtida funktioner i liten skala tillsammans med allmänheten innan större investeringar görs. Arbetssättet innebär direkta möten mellan planerare och platsens framtida användare, vilket leder till större möjligheter för användarna att påverka slutresultatet samt att skapa en relation till platsen redan under uppbyggnadsfasen.

Metoden har bland annat använts för att utveckla Jubileumsparken med dess bastu, hamnbad och utflyktslekplats. Under 2022 började även området kring Södra Frihamnspiren aktiveras genom ett flertal prototyper, där bland annat Omställningslabbet och den marina kolonilotten Flytevi ingår, berättar Cecilia.

Omställningslabbet har utvecklats med syfte att stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom platsutveckling kopplat till hållbar omställning. Under firandet av Göteborgs 400-årsjubileum agerade platsen arena för program kring hållbar stadsutveckling och aktiverades genom en rad workshops, prototypbyggen och samtal. Omställningslabbet har utvecklats som ett ”collage”, där ett flertal team av arkitekter, konstnärer och studenter har deltagit och bidragit med sina idéer till vad ett omställningslabb kan vara.

Intresseanmälan till uppdraget

Göteborgs Stad söker ett gestaltande team som kan vidareutveckla platsen. Från de sökande som lämnat intresseanmälan kommer tre team att tilldelas ett arvoderat skissuppdrag. Uppdraget innebär att lämna förslag på hur de befintliga byggnadsdelarna kan kompletteras med ett nytt element som bidrar till platsen med väderskydd, odlingsytor samt ger Omställningslabbet en ny entré och inramning. Teamen ska även lämna förslag på hur allmänheten bjuds in för att delta i processen samt hur återbrukat byggmaterial kan användas. Byggnationen beräknas kunna påbörjas hösten 2024.

Deadline för att skicka in en intresseanmälan är 11 mars 2024.

Ansökan sker via TendSign, där även mer information och villkor finns beskrivet.

Läs mer om Omställningslabbet.

Läs underlag och inbjudan

${loading}