Till sidans huvudinnehåll

Eleverna lär sig tolka texter – med hjälp av bilder

Publicerad 20 december 2018

Hur kan man göra det lättare för elever att tolka och förstå texter? Sandra Dahlgren, svensklärare på Lindåsskolan i Billdal, valde att ta bort texterna helt – för att istället jobba med bilder. – Jag kände direkt att eleverna blev engagerade och nyfikna, säger hon.

Många elever tycker att det är svårt att förstå texters budskap och att dra slutsatser av det de läser. Sandra Dahlgren, som är 1-6-lärare i bland annat svenska, valde därför tidigare i höst att testa något nytt med eleverna i årskurs 5.

Istället för att ge eleverna texter att läsa hittade hon bilderboken ”Pojken och huset” (skriven av Maja Kastelic). Sandra kopierade upp sidorna och sedan satt hon och eleverna tillsammans och tittade på bilderna. Deras intresse väcktes direkt.

– De började tala och resonera kring vad de såg på bilderna. Varför är bilderna i början mörkare och de på slutet ljusare? Vad betyder ljuset? Vad gör pojken nu och varför? Barnen ledde resonemangen själva och jag behövde bara fördela ordet. Det var mycket frågor, utrymme för tolkning och samtal om att det inte finns något rätt eller fel.

Fler elever tog för sig

Sandra Dahlgren kunde se hur eleverna växte med uppgiften. De som vanligtvis inte säger så mycket, eller som har dyslexi eller andra svårigheter, tog nu mer initiativ och pratade. Klassen återkom till tolkningarna flera gånger under hösten. Nu har eleverna fått i uppgift att skriva texter till bilderna som de senare ska redovisa som bildspel.

– Jag märker att eleverna har haft stor nytta av detta. De har tagit till sig att det är upp till den som tittar på bilden att tolka den. Det är härligt att jobba med en bok utan text, det ger lite andra perspektiv.

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här

${loading}