Till sidans huvudinnehåll
Bild på småhus vid Siriusgatan med bildväg utanför.
Bild: What Arkitektur

Småhus kan byggas vid Siriusgatan i Bergsjön

Publicerad 20 december 2022

Detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön antogs på byggnadsnämndens sammanträde den 13 december. Det innebär att det blir möjligt att bygga 100 nya bostäder inom planområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i sydvästra Bergsjön, skapa en mer varierad bebyggelse och förbättra tillgängligheten och tryggheten i området.

- Bostäderna ska komplettera nuvarande bebyggelse inom området genom småhus i form av radhus eller parhus. Det kommer också byggas lägenhetshus men då i lägre skala än de höghus som finns där idag. Planen gör det också möjligt för utbyggnad av runt 20 befintliga hyreslägenheter i markplan, säger Lii Tiemda, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

I detaljplanen ingår också ombyggnad av Siriusgatan och utbyggnad av nya vägar, gång- och cykelbanor. Till exempel kommer den nya lokalgatan utformas med gång- och cykelbana och nya gångkopplingar till stadsdelsparken och Stadslantgården Galaxen som bedöms vara ett värdefullt inslag för boende och besökande. Gärdsås mosse, som ligger inom planområdet, är värdefull för vissa fågelarter och groddjur och undantas därför exploatering.

Antagande av detaljplan innebär att detaljplanen blir gällande. När protokollet från sammanträdet är justerat finns det möjlighet under tre veckor att överklaga detaljplanen.

${loading}