Till sidans huvudinnehåll

Rabatt för att lämna vattenmätarställning tas bort 2023

Publicerad 5 december 2022

Tidigare har du som lämnat vattenmätarställning fått 100 kronors avdrag på fakturan en gång om året. Denna rabatt tas bort från och med 2023. På sikt ska alla vattenmätare bytas till digitala vattenmätare som läses av automatiskt. Tills de digitala vattenmätarna är på plats är det viktigt att du fortsätter att lämna mätarställning för att din faktura ska stämma överens med hur mycket vatten du använder.

Kretslopp och vatten tar bort rabatten i samband med att vi byter kundsystem 2023. Detta är ett steg i övergången till digitala vattenmätare som kommer innebära att du inte behöver lämna vattenmätarställning längre. Till dess är det viktigt att du fortsätter att lämna mätarställning för att du ska betala rätt pris utifrån hur mycket vatten du använder.

Lämna vattenmätarställning minst en gång om året

Din vattenmätare mäter hur mycket vatten som används i ditt hushåll. För att din faktura ska stämma överens med hur mycket vatten du använder behöver du lämna vattenmätarställning minst en gång per år. Mellan avläsningarna fakturerar vi dig för en beräknad förbrukning.

Vi skickar brev till dig en gång om året när det är dags att lämna mätarställning. Du kan med fördel lämna mätarställning oftare här. Du behöver logga in med e-legitimation. Det är bara du som är registrerad på abonnemanget som kan logga in.

Digitala vattenmätare med automatisk avläsning

Vi byter successivt ut alla vattenmätare till digitala vattenmätare som vi läser av automatiskt. När du fått en digital vattenmätare kommer du inte att behöva lämna mätarställning längre.

Med digitala vattenmätare kommer vi kunna fakturera faktisk vattenförbrukning i stället för beräknad. Digitala vattenmätare kommer även innebära att vi kan upptäcka vattenläckor snabbare.

${loading}