Till sidans huvudinnehåll
Bild på en nyplanterad ek på gräsmatta

Kungens 50 år på tronen markeras med en ek i Jubileumsparken

Publicerad 31 maj 2023

Eken kallas lövträdens konung. Vad passar då bättre än att förära H.M Konungen en ek i Jubileumsparken när Kungen firar 50 år som Sveriges statschef.

Under jubileumsfestivalen, den 4 juni klockan 15.00–15.15, sker den officiella invigningen av Jubileumsparken och det nya hamnbadet i Frihamnen. Närvarar gör H.M Konungen och H.M Drottningen.

Med anledning av Kungens 50 år på tronen föräras han en cirka 50 år gammal skogsek som planterats i Jubileumsparken.

Ett av trehundra träd som har flyttats för att bevaras

Eken är ett av cirka 300 träd som har flyttats från centrala staden för att bevaras med anledning av bygget av Västlänken.

- Just den här eken har tidigare stått vid Casino Cosmopol och är ett av närmare 50 träd som har flyttats till Jubileumsparken, berättar Sandra Herlogson, projektledare vid exploateringsförvaltningen.

Det finns flera skäl till att flytta stora träd i stadsmiljö.

- Vi får stora uppvuxna träd som är anpassade efter lokalklimatet och som redan från start skapar parkkänsla. Dessutom tillhandahåller stora träd så kallade ekosystemtjänster som att skydda mot vind, dämpa buller, rena luft, ta omhand regnvatten och de gynnar biologisk mångfald, förklarar Sandra.

Kunglig rätt till svensk ek

Ekar kan bli många hundra år gamla och fungerar både som livsmiljö och föda för djur, insekter, svampar, mossor och lavar.

Historiskt har eken dessutom en symbolisk och praktisk betydelse. År 1558 införde Gustav Vasa kunglig rätt till de svenska ekarna. Anledningen var att den svenska örlogsflottan behövde virke till sina krigsskepp och ekvirke var särskilt starkt och tåligt.

Även Gustav Vasa uppmärksammas i år med anledning av att det i år är 500 år sedan han valdes till kung. Eken låg därför nära till hands i valet av träd att förära nuvarande kung Carl XVI Gustaf. För att markera trädet i parken kommer en skylt att finnas intill eken.

${loading}