Till sidans huvudinnehåll

Arbete i Lindholmsallén, 13 september – 30 december

Publicerad 8 september 2023

I höst påbörjas arbetet med att bygga den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Den nya spårvägen ska stå klar årsskiftet 2025/2026.
Mark och Energibyggarna AB kommer på uppdrag av exploateringsförvaltningen att påbörja arbetet med ledningsomläggningar vid rondellen där Lindholmsallén tar slut. Detta för att möjliggöra byggnationen av spårvägen. Arbetet sker under dagtid klockan 06.30–16.00 under perioden 13 september – 30 december.

Framkomlighet på vissa kortare sträckor kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, och vi ber om er förståelse för detta. Gångtrafikanter, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik kommer att påverkas och ledas om i enlighet med skyltning på plats.

Ta gärna alternativa vägar om möjligt eller res när det är mindre trafik. På trafikgoteborg.se kan du få tips på nya resvanor för att underlätta för din resa.
Karta
${loading}