Till sidans huvudinnehåll

Roligare raster – gör så att alla får vara med

Publicerad 2 mars 2023

-Det är så viktigt att alla får vara med i leken på rasterna. Om en elev frågar får jag vara med och leka men möts av ett nej så är det inte många som frågar igen. Det hade inte jag gjort! Det är viktigt att rasterna är bra. Då får vi en bra skolgång, säger Joachim Wadström, rektor på Rambergsskolan.

Rambergsskolan har under några år arbetat med projektet Roligare Raster.

När jag frågade Rambergsskolans elevråd hur de ville att det ska vara på skolgården på rasterna så svarade de att alla ska få vara med i leken. Utifrån detta började Rambergsskolan att utveckla projektet Roliga Raster.

-Det är lätt att tänka att skolgården inte är något som tillhör verksamheten men så är det inte. Skolgården är en plats där vi har möjlighet att arbeta systematiskt och praktiskt med våra värdegrundsfrågor, säger Joachim.

Roligare Raster engagerar alla

Det är två inriktningar som är stommen i Roligare raster. En av dem är att det finns elever i alla klasser som blir trivselledare under ett läsår. De får utbildning i att leda lekar och får tips på lekar att göra tillsammans med sina skolkompisar. Trivselledarna gör ett schema på veckans lekar som presenteras för klasserna, vilket gör att eleverna vet redan innan de går ut på rast vad de kan göra tillsammans med sina skolkamrater.

-Den andra inriktningen är att vuxna leder lekarna på skolgården. Eleverna gillar när vuxna är med och leker tillsammans med dem. Det blir så många roliga skratt tillsammans. Vi ser också att de som inte alltid vågar leka blir trygga och leker gärna, berättar Joachim.

Rambergsskolan har schemalagt lärare på skolan som undervisar i ämnet skolgård. Det innebär att de ansvarar för ”undervisningen” på skolgård.

– Det ska vara kul och tryggt på rasterna tillsammans med skolkamraterna. Jag har sett att sedan vi började med Roligare Raster så har kränkningsanmälningarna minskat betydligt, säger Joachim. Förut hade vi många kränkningsanmälningar varje dag.

Kön till lekarna brukar vara lång

Lekar vi gör tillsammans är ex dansstopp, kasta ärtpåse i hålen i en ställning på skolgården eller gissa var bollen finns under burkarna. Det är viktigt att alla kan vara med även om man har olika förutsättningar.

– Kön till lekarna brukar vara långa och det skrattas mycket, berättar han. Det finns också kickbikeramper, nya gungor, klätterställningar och mycket mer, avslutar Joachim.

Rådet som Joachim ger till andra skolor som är intresserade av att skapa roligare raster

Det måste finnas ett intresse från skolledningen att genomföra ett värdegrundsarbete som betyder klassrum, korridor och skolgård. Ett tydligt uppdrag och en tanke/vision hur det ska gestalta sig. En vilja att hålla i, hålla ut och inte släppa efter ett tag. Inget är självgående utan du som skolledare måste hela tiden arbeta med och vara aktiv i processen för att det ska bli bra.

Det är tillsammans som vi formar en trygg skola där alla får vara med i leken!


${loading}