Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Hur förändrar artificiell intelligens skolan?

Publicerad 13 oktober 2023

För drygt ett år började det puttra bland eleverna på Torslandaskolan 7-9 - de hade upptäckt något nytt. När AI-verktyget ChatGPT kom, skapade det helt nya möjligheter för eleverna och medarbetarna på våra skolor. Högstadieläraren Thomas Edwall använder ChatGPT för att förbättra undervisningen och minska elevernas stress.

Våra elever är redan där

Thomas Edwall, lärare på Torslandaskolan, ryckte på först axlarna över den nya trenden, men när det blev populärt bland eleverna började han undersöka vad det var. Efter att ha använt det i tio månader är han fortfarande imponerad av hur användbart det är.  

-  Jag började använda ChatGPT när den blev stor hos mina elever. Jag ville inte vara den som visste minst i klassrummet. Jag ville bilda mig en egen uppfattning och blev förvånad över hur bra det var, säger Thomas Edwall.

Vad innebär AI för skolan

Thomas Edwall tror att AI kan förändra skolan lika mycket som internet gjorde på 90-talet. Det innebär att både utbildningssystemet och sättet vi arbetar och lagstiftar behöver anpassas till den nya tekniken. Enligt IBM kan upp till 44 procent av alla jobb kräva utbildning i att använda AI.

En utmaning med ChatGPT är att den inte berättar var den får sin information ifrån. Det har fått eleverna att förstå vikten av att vara försiktiga med källor och använda AI som ett verktyg och en inspiratör snarare än som en källa.

- Det är viktigt att vi använder det när det verkligen gynnar undervisningen och hjälper eleverna att nå sina mål. Jag har också märkt att eleverna upplever mindre stress i sina studier eftersom de numera har en AI-assistent som kan stödja dem i en rad olika ämnen och att lektionerna flyter även på bättre, säger Thomas Edwall.

Under våren har Thomas Edwall tillsammans med Peter Zackariasson, utbildningsledare på Folkuniversitet, skrivit en handbok för lärare om verktyget, ChatGPT för lärare.


Läs mer


Om ChatGPT och Open AI

Chat GPT är en chatbot som baseras på en stor språkmodell. Den har utvecklats av företaget OpenAI och släpptes som en prototyp i november 2022. Modellen använder sig av maskininlärning och AI för att analysera frågor och uppmaningar i form av text, så kallade prompts, för att försöka hitta det bästa svaret. Chat GPT har under en lång period tränats på en stor mängd data som har samlats in från internet, böcker och tidningar.

Open AI är ett forskningsinstitut som grundades 2015 och har lagt fokus på hur man kan använda AI på ett positivt sätt för mänskligheten. 

${loading}