Till sidans huvudinnehåll

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus

Senast uppdaterad: 23 februari 2024 klockan 11:38

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar allmänheten i området att hålla sig inomhus på grund av den hårda blåsten. Takpannor, skyltar och andra lösa föremål kan flyga iväg och utgöra en fara.

krisinformation.se

Varför har inte alla elever skolplats?

Publicerad 27 augusti 2018

Det är många som undrar varför inte alla elever har en skolplats och vad som händer nu. Därför har vi här samlat några vanliga frågor och svar.

Varför har inte alla elever fått en skolplats?

Varje år kommer det in sena ansökningar om skolplaceringar. Det har det även gjort i år. Sedan den 1 augusti har det kommit in ungefär 600 nya ansökningar och det fortsätter att komma in nya även efter att höstterminen har startat. Det är olyckligt att ansökningarna har kommit in sent, men vi placerar eleverna allt eftersom ansökningarna kommer in. Alla elever kommer att få plats i våra skolor.

Varför har inte detta lösts tidigare?

Redan innan vårterminen är slut ska det vara klart vilka skolor eleverna ska gå i till hösten. Trots det kommer det varje år in sena ansökningar och önskemål om att byta skola. Så är det varje år, men tidigare har dessa ansökningar skickats till stadsdelarna. Sedan 1 juli 2018 har vi samlat alla skolor under den nya Grundskoleförvaltningen och det innebär att vi nu får en samlad bild av hur många sena ansökningar det är i hela Göteborg. Tidigare har de sena ansökningarna inte varit lika synliga eftersom det är ett fåtal per stadsdel.

Vad händer med de elever som inte har fått en skolplats ännu?

Alla elever kommer att få en skolplats. Alla kanske inte får sitt förstahandsval, men alla kommer att få en plats i våra skolor.

När räknar ni med att situationen är löst?

När det gäller de ca 50 elever som saknade skolplats tidigare i veckan väntar vi nu på bekräftelse om plats på de aktuella skolorna. Vi räknar med att de platserna blir klara i början på denna vecka. Sen kommer det alltid in nya ansökningar så fort nya personer flyttar in i staden, så på det sättet pågår detta arbete året runt.

Varför kommer ansökningar in sent?

Det kan bero på att vårdnadshavarna är nyinflyttade eller nyanlända. I något fall kan det även vara så att de helt enkelt har missat att skicka in sin ansökan eller att de har skickats fel innan de har kommit fram till den nya Grundskoleförvaltningen.

Vad händer nu?

Våra handläggare arbetar för fullt med att hitta platser åt eleverna. Vi har kontakt med både skolorna och vårdnadshavare. Under hösten kommer vi att se över hur vi kan göra det enklare och smidigare framöver att skicka in ansökningarna så att de kommer fram i tid.

Vem kan jag som vårdnadshavare kontakta för att veta mer?

Vi har ett telefonnummer dit du kan ringa för alla frågor som rör skolan. Numret är 031-365 09 60. De som svarar där kan ge svar på de vanligaste frågorna och slussa vidare andra. De som arbetar med själva skolplaceringarna är inte alltid tillgängliga på telefon eftersom de arbetar för fullt med att sköta skolplaceringarna på ett sätt som är likvärdigt och rättssäkert för alla.

Är den här omorganisationen verkligen så genomtänkt som den borde vara?

Detta har i sig ingenting med omorganisationen att göra. Men problemet med sena ansökningar blir synligt när de nu hanteras på samma sätt för alla elever i hela staden. Även tidigare år har det kommit in ansökningar sent av olika anledningar, men då har det inte varit lika synligt eftersom det är ett fåtal per stadsdel. Det rör sig om drygt 600 sena ansökningar som kommit in i augusti i år. Det måste sättas i relation till att det totalt finns nästan 60 000 elever som går i grundskolorna i Göteborg.

${loading}