Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Skolinspektionens utredning av olyckan på Sjumilaskolan är klar

Publicerad 29 juni 2022

Skolinspektionen ger i sin rapport Göteborgs Stad kritik när det gäller ansvaret för tillsynen av eleverna på skolan.

Skolinspektionen ger uppdrag till Göteborgs Stad att säkerställa att skolan tar ansvar för tillsynen av eleverna enligt det ansvar som skolan har. Tillsynen behöver planeras efter elevernas ålder, mognad med mera.

- Vi tar kritiken på största allvar och vi kommer att använda oss av den i vårt försätta arbeta för att förebygga att detta inte ska hända igen, säger Johanna Pettersson utbildningschef Hisingen.

Skolinspektionens rapport.


${loading}