Till sidans huvudinnehåll
Översvämning i källare.

Förbered dig inför skyfallssäsongen

Publicerad 31 maj 2024

Göteborgs Stad utlyser juli och augusti till Göteborgs skyfallssäsong. Det är då som det vanligtvis kommer mest regn och flest kraftiga regn över stan. – Alla göteborgare behöver vara förberedda på att det kommer ett skyfall. När varningen om ett skyfall kommer kan det vara för sent att börja planera för hur man ska skydda sig, säger Lina Ekholm, Kretslopp och vatten.

Än så länge har inte Göteborg drabbas av ett riktigt skyfall, men när det sker kommer tusentals villor och flerfamiljshus att drabbas av skador. Men det går att minska risken för skador genom att fastighetsägare är förberedda. 

- I värsta fall kommer det ingen skyfallsvarning alls i förväg, säger Lina Ekholm, projektingenjör på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad, som jobbar med förvaltningens strategiska skyfallsarbete.

Därför stod personal från Kretslopp och vatten i Brunnsparken 22 maj för att uppmana göteborgare, vars bostäder kan drabbas av översvämning, att förbereda sig inför den kommande skyfallssäsongen. Detta då det blir alltmer regn och allt fler kraftiga regn i takt med att klimatet blir varmare.

Två konkreta uppmaningar för att skydda sig

Göteborgs Stad har två uppmaningar till göteborgarna inför skyfallssäsongen, oavsett om man bor i en villa eller en lägenhet, två uppmaningar.

  1. Studera skyfallskartan på hemsidan goteborg.se/skyfall och se vilken risk som den egna bostaden har att skadas under ett kraftigt regn eller skyfall.
  2. Ta bort värdefulla saker från platser som kan drabbas av en översvämning såsom källaren, garaget, markplanet eller tomten.

– Om man bor inom ett riskområde kan man behöva vidta fler åtgärder, säger Lina Ekholm,

Varje fastighetsägare är ansvarig för att skydda sitt hus

De göteborgare som personalen från Kretslopp och vatten talade med i Brunnsparken fick se på Göteborgs Stads skyfallskarta. Denna karta visar hur vattenmassor kan komma att samlas under ett skyfall i olika bostadsområden i Göteborg. Kretslopp och vatten delade också med sig av tips på hur man kan förbereda sitt källarförråd inför en översvämning och på andra sätt skydda sitt hus från skador.

Skyfallskartan och förebyggande råd finns på goteborg.se/skyfall.  

– Vi berättar att det är varje husägares ansvar att skydda sitt hus från skador vid ett skyfall på samma sätt som man har ansvar för att skydda sig från snöfall och stormar. Många tror att kommunen alltid ersätter skador som kommer av att avloppsvatten trycks tillbaka in i fastigheter om avloppsledningarna blir överfulla. Men också vid sådana skador kan fastighetsägaren ha ett ansvar, säger Annika Wenzel, skadereglerare på Kretslopp och vatten.

Allt fler kraftiga regn i Göteborg

Skyfallskartan visar vad som kan hända om det på kort tid kommer 100 mm regn över Göteborg. Risken för att ett sådant regn är en procent under varje år. Men under de senaste åren har de kraftigare regnen över Göteborg kommit tätare.

– Ju varmare det blir desto mer vattenånga kan luften innehålla och denna vattenånga kan sedan falla ner som regn. Det gör att också sannolikheten för de kraftiga regnen ökar med ökande temperaturer, säger Lina Ekholm.

Fakta

Tips för att vara förberedd inför ett skyfall

  • Ta bort värdefulla saker från platser som kan drabbas av en översvämning såsom källare, garage, markplan eller tomt.
  • Placera saker som du ändå vill ha i källaren högt upp. Förvara inget direkt på golvet.
  • Försäkra dig om att din hemförsäkring omfattar översvämningsskador.
  • Ha en plan för att flytta bilen till en hög plats innan det är vatten på vägen. Att flytta bilen senare kan vara farligt.

Fakta om skyfall och översvämningar

  • Göteborg är en av fem svenska städer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekar ut där risken för en översvämning är som störst och där en översvämning kommer att få de största konsekvenserna för samhället och människors hälsa.
  • 2023 var det tredje blötaste året i Göteborg på 70 år. Under ovädret Hans i augusti kom nästan 100 mm regn under drygt två dygn. Det var mer än vad som brukar komma under en normal augusti månad.
  • I augusti 2021 skadades 3 800 fastigheter i Gävle då 100 mm regn kom under två timmar.


${loading}