Till sidans huvudinnehåll

Asfalteringsarbeten Biskopsgården v.14–23

Publicerad 27 mars 2024

Framkomlighet på vägen är begränsad under arbetstiden. Ta gärna alternativa vägar och parkera inte på gatorna om möjligt. När det inte går att passera hänvisar flaggvakter dig rätt.

Delar av trottoaren och körbanan i ert område behöver asfalteras om. Arbetet sker i etapper: 1: Byta utslitna brunnar samt justera kantsten. 2: Fräsning. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.

Arbetet med kantsten och gångbanor sker dagtid kl. 7 – 18 under v.14–18.
Arbetet med fräsning och asfaltering av körbanan sker nattetid kl.18 – 6 under v.19–23.

Framkomlighet på vägen är begränsad under arbetstiden. Ta gärna alternativa vägar och parkera inte på gatorna om möjligt. När det inte går att passera hänvisar flaggvakter dig rätt. Det kan bullra lite vid fräsning och asfaltering. Större delen justerar vi kantsten vilket bullrar mindre.


${loading}