Till sidans huvudinnehåll
Skissbild ovanifrån över ny bebyggelse.
Bild: AL Studio

Detaljplan vid Fjällbogatan i Utby går ut på samråd

Publicerad 4 april 2023

110 nya lägenheter och nio radhus kan komma att byggas vid Fjällbogatan i Utby. Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträdet den 28 mars att detaljplan för bostäder och centrumverksamhet vid Fjällbogatan i Utby ska ut på samråd.

Syftet med detaljplanen är att stärka området med bostäder för att skapa förutsättningar för handel och annan service i området. Det är ett område där många barn idag rör sig och en viktig aspekt har varit att planera för barnen, genom att skapa trygga och överblickbara utomhusmiljöer. 

Förslaget på detaljplan genomsyras av trädgårdsstadens principer, vilket innebär en tät men småskalig bebyggelse grupperad i två kvarter med flerbostadshus och radhus. Höjden på flerbostadshusen varierar mellan fyra våningar i söder och norr till fem våningar i väster och öster.

Planen ut på samråd

Detaljplanen kommer vara ute på samråd 12 april till 4 maj. Under samrådstiden vill stadsbyggnadsförvaltningen få in synpunkter på planförslaget från dig som bor och verkar i området. Synpunkterna som kommer in är en viktig del av det fortsatta arbetet med planen.

Här hittar du hela planförslaget och kan lämna synpunkter från den 12 april.

Välkommen på samrådsmöte 24 april

Måndag 24 april är du välkommen på ett informationsmöte om detaljplanen. Mötet börjar med en kort presentation av förslaget och sedan har du möjlighet att prata med tjänstepersoner som arbetar med detaljplanen. Mötet är mellan klockan 18 och 19 måndag 24 april, i Traktören, Köpmansgatan 20.

${loading}