Till sidans huvudinnehåll

Elever stärks av att vara kreativa

Publicerad 12 december 2022

Elever från Rosendalsskolan och Kålltorpsskolan har fotograferat och skrivit poesi om ensamhet och utanförskap. De deltar i utställningen "Att bli synlig" på Milleniumplatsen där temat är psykisk ohälsa och kreativt skapande.

— Eleverna är glada och stolta över att vara med i utställningen. Det uppmärksammar hur unga ser på psykiskt mående, säger Johanna Strömqvist, bildlärare på Rosendalsskolan.

Skapar världar

På Rosendalsskolan har elever i årskurs 3 till 6 fotograferat miniatyrfigurer i olika situationer. De flesta figurerna är ensamma. För många elever är det enklare att uttrycka hur de mår genom figurer än att prata om det.

— Eleverna tycker om att skapa världar med figurerna. Figurerna speglar deras egna upplevelser, tankar och känslor om ensamhet, utanförskap och att känna sig annorlunda. Ibland kan elever vara ledsna när de kommer till mina bildlektioner. När de väl börjar arbeta kreativt glömmer de det. De får utlopp för sina känslor genom att gå in i skapandet, säger Johanna.

— Vi har också några elever som lever med svårigheter och diagnoser. Det är fint att se hur de kommer till sin rätt i kreativa projekt, säger Johanna.

Stimulerar kreativitet och skapar lugn

Att fotografera figurer har varit en del av ett Skapande skola-projekt som Johanna genomfört på sina bildlektioner tillsammans med fotograf Jerker Andersson. Först lär sig eleverna att använda digitalkamera. Sedan skapar de fritt genom att fotografera utomhus två och två.

— Att vara utomhus gör att ljuset blir bättre. Det stimulerar också elevernas fantasi. Eleverna lever sig in, plockar ihop kottar, grenar och skapar världar med figurerna. Det blir också ett annat lugn att vara utomhus. Jag kan samtala och få närmare kontakt med varje elev, säger Johanna.

Eleverna delar upplevelser

Varje elev presenterar sedan 2-3 bilder för hela klassen vilket är uppskattat och lärorikt.

—  Eleverna förstår hur någon annan tänker med sin bild. Genom frågor som ”Hur tänker du där? Du kunde gjort så”, diskuterar eleverna i positiv ton vilket får dem att utvecklas. Jag upplever att kreativa projekt bidrar till positivt klimat, harmoni och lustfylld dynamik i klassen, säger Johanna.

Att vara kreativ stärker

Johanna tycker att det är viktigt att elever får känna att de lyckas i skolan. En del har svårare för de teoretiska ämnena och kommer mer till sin rätt i de praktiska:

—  Att få vara kreativ och lyckas i skapande ämnen gör många elever glada och nöjda. Att lära sig fotografera och måla akvarell på bildlektioner stärker elevernas självförtroende och lärande. Det kan de ta med sig vidare till andra skolämnen och i livet, säger Johanna.
[Elever från Rosendalsskolan och Kålltorpsskolan har fotograferat och skrivit poesi om ensamhet och utanförskap. De deltar i utställning "Att vara synlig" på Milleniumplatsen. Fotograf: Charlotte Brenner]

Fakta

  • Konstutställningen "Att bli synlig" med tema psykisk ohälsa och kreativt skapande finns på Milleniumplatsen utanför Stora teatern. Utställningen är en del av Göteborgs Stads 400-årsfirande och pågår fram till 31 januari 2023.

  • Grundskoleförvaltningen, genom Kultur i Skolan, har samarbetat med Socialförvaltningen Centrum i utställningen.

  • Elever på Kålltorpsskolan har haft Skapande skola-workshops i rap och poesi tillsammans med rapparen Oscar Schwartz. Elever på Rosendalskolan har i sitt Skapande-skola projekt arbetat tillsammans med fotograf Jerker Andersson.


${loading}