Till sidans huvudinnehåll

Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i november 2023

Publicerad 30 november 2023

Nämnden för funktionsstöd godkände den ekonomiska lägesrapporten för oktober som visar på ett stort underskott. Nämnden beslutade också om att etablera en BmSS i Biskopsgården och att begära andra regler för dygnsvila för personliga assistenter.

Stort underskott i förvaltningen

Resultatet till och med oktober visar på ett underskott om 129,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,5 procent av kommunbidraget. Underskottet beror på att expansionsmedel använts mer än planerat, kostnader för gränssnittsärenden som förvaltningen tagit över från andra förvaltningar och kostnadssänkningar som inte genomförts i tid. Prognosen för helåret är -108 miljoner kronor. Underskottet påverkar förutsättningar för 2024 negativt eftersom vi har för höga kostnader när vi går in i nästa år.

Nämnden kommer den 20 december att fatta beslut om budget för 2024 och förvaltningen arbetar nu med att ta fram förslag inom bland annat följande områden för att under 2024 kunna nå en budget i balans:

  • Anpassningar inom stödfunktioner​
  • Effektivare administration ​
  • Effektivare nyttjande av lokaler ​
  • Minskat antal chefer ​
  • Bemanning kopplat till anpassning vid tomplatser inom BmSS​
  • Förändrad styrning och ledning samt uppföljning

Ny bostad med särskild service etableras i Biskopsgården

En ny bostad med särskild service kommer att etableras i Biskopsgården. Det beslutade nämnden för funktionsstöd. Den kommer att ligga på Blåsvädersgatan och ha sex lägenheter samt ytor för gemenskap och personal. Den befintliga byggnaden på tomten ska rivas för att göra plats för det nya BmSS. Preliminär inflyttning i den nya byggnaden planeras till 2026.

Personliga assistenter kan få andra regler om dygnsvila

Vila för personalen är viktigt. Men för att assistansanvändare ska få det stöd de har rätt till har nämnden för funktionsstöd begärt att få avvika från reglerna om dygnsvila. Begäran ska skickas in till kommunstyrelsen. Anledningen är att tätare personalbyten kan bidra till oro och osäkerhet hos assistansanvändare och de har lagstadgad rätt att påverka vem som ger dem stöd. Det innebär att de har stora behov av att personliga assistenter kan jobba längre och mer sammanhållande tider. Därför kan personliga assistenter få andra regler om dygnsvila. Beslut fattas av kommunstyrelsen i början av nästa år.


${loading}