Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Renovering av gång- och cykelbro vid Gullbergsbrogatan 15 maj - 21 juni

Publicerad 12 maj 2023

Projektet omfattar reparationsarbeten av betonglagningar och tätskikt samt uppdatering av räcke på gång- och cykelbron. Vi kommer också arbeta med intilliggande markstensbeläggning på Gullbergsbrogatan.

Arbetet pågår måndag-fredag klockan 07.00 – 16.30. Under byggtiden är gång- och cykelbron avstäng för genomfart och trafiken leds om. Gång- och cykeltrafikanter påverkas av arbetet med en kortare omledning.

Gullbergsbrogatan är enkelriktad för vägtrafik och kommer att stängas av helt intill bron. Vägtrafiken kommer att ledas om på intilliggande vägar, vilka är Lilla Garverigatan (enkelriktad), Garverigatan, Norra Ågatan och vidare till försättningen av Gullbergsbrogatan.


${loading}