Till sidans huvudinnehåll
Bild av bollplan med tre bollar på

Godkänd lokalisering av ny idrottshall i Backa

Publicerad 13 februari 2023

När staden växer behöver också utbudet av idrottsanläggningar öka. Idrotts- och föreningsnämnden har gett sitt godkännande till placeringen av en ny sporthall vid Backavallen. Lokaliseringen innebär en snabbare planprocess med ambitionen att ha sporthallen klar 2025.

Det har under lång tid funnits ett stort behov av sporthallstider i Backa på Hisingen. I mars 2022 fick idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att göra en lokaliseringsutredning för ny permanent idrottshall i Backa. Nämnden beslutade då även att föreslå en utökning av investeringsnomineringen 2023 med 50 miljoner kronor under perioden 2023–2027 för att bygga en ny idrottshall i Backa.  

Förvaltningen har nu tagit fram en rapport kring lokalisering, kostnadsbedömning och behovsbeskrivning som underlag till den framtida idrottshallen i Backa. Föreslagen geografisk placering är vid Backavallen idrottscentrum och investeringskostnaden beräknas till 80 miljoner kronor.

Fördelen med placeringen är att det finns tillgängliga byggrätter på den föreslagna marken vilket innebär att det inte krävs en ny detaljplan. Detta ger positiva effekter ekonomiskt och förkortar planprocessen genom möjligheten att direkt söka bygglov.

Total kvadratmeteryta som krävs för den tänkta sporthallen, är cirka 2000 kvadratmeter. Utifrån en kvadratmeterkostnad på 40 000 kronor beräknas investeringskostnaden till 80 miljoner kronor. På grund av det rådande marknadsläget är det i detta tidiga skede mycket svårt att precisera investeringskostnaden närmare.

En ny sporthall i Backa tillför positiva folkhälsoeffekter och större möjligheter för barn och unga att delta i föreningslivet. Hallen ska komplettera den sporthall som ska byggas vid Brudbergsskolan och ge föreningslivet goda förutsättningar för träning samt möjligheter till både organiserade och spontana aktiviteter för allmänheten.

Ambitionen är att sporthallen ska stå klar 2025.  


${loading}