Till sidans huvudinnehåll

Västlänkens öppnande försenas

Publicerad 24 januari 2023

Idag gick Trafikverket ut med nyheten att de bryter kontraktet med entreprenören för Västlänkens etapp Haga. Konsekvensen av detta blir att öppnandet av Västlänken i sin helhet kommer att försenas ett par år.

Göteborgs Stad driver flera stadsutvecklingsprojekt med koppling till Västlänken. Hur dessa, och stadsutvecklingen i stort, kommer att påverkas av Västlänkens försening kommer nu att analyseras.

Trots förseningen i etapp Haga är Trafikverkets ambition att kunna öppna station Centralen och anslutningen dit redan 2026, då planen var att hela Västlänken skulle öppna. Det skulle innebära att Göteborg då får en utbyggd säckstation med viss tillförsel av tågkapaciteten. 

Trafikverkets information om försenandet

${loading}