Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Västlänkens öppnande försenas

Publicerad 24 januari 2023

Idag gick Trafikverket ut med nyheten att de bryter kontraktet med entreprenören för Västlänkens etapp Haga. Konsekvensen av detta blir att öppnandet av Västlänken i sin helhet kommer att försenas ett par år.

Göteborgs Stad driver flera stadsutvecklingsprojekt med koppling till Västlänken. Hur dessa, och stadsutvecklingen i stort, kommer att påverkas av Västlänkens försening kommer nu att analyseras.

Trots förseningen i etapp Haga är Trafikverkets ambition att kunna öppna station Centralen och anslutningen dit redan 2026, då planen var att hela Västlänken skulle öppna. Det skulle innebära att Göteborg då får en utbyggd säckstation med viss tillförsel av tågkapaciteten. 

Trafikverkets information om försenandet

${loading}