Till sidans huvudinnehåll

Nu ändrar vi riktlinjerna för skolskjuts

Publicerad 4 oktober 2023

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat att elever som är mottagna i anpassad grundskola får skolskjuts till och från fritidshem under skoldagar och lov.

För att en elev ska få skolskjuts till och från fritidshem måste eleven uppfylla skollagens krav för rätt till skolskjuts, säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten.

Rätt till skolskjuts kan bero på:

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Elevens funktionsnedsättning
  • Någon annan särskild omständighet

Innan de nya riktlinjerna kan användas måste grundskoleförvaltningen se över hur beslutet kan komma att påverka budget.

Här kan du läsa mer om skolskjuts.

${loading}