Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Bild på en cyklist som cyklar vid färjorna vid Stenpiren.

Skeppsbron ett steg närmare byggstart

Publicerad 21 september 2022

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har nu förlängt tillståndet för Skeppsbroprogrammet att få arbeta i vattenområdet mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen till 2030. Den tidigare vattendomen söktes 2013 och var endast giltig till 2024.

– Det här är mycket positiva nyheter, eftersom vi nu kan fortsätta att planera för byggstart första kvartalet 2024. En helt ny process hade inneburit stora tidsförskjutningar, säger Caroline Lyrehed som är delprogramledare för Skeppsbron.

Det första som vi kommer att påbörja är de förberedande arbetena för infrastruktur samt den stora garageentreprenaden. Redan nu arbetar vi med att hitta så bra lösningar som möjligt för framkomligheten i området under byggtiden.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2020 har Göteborgs Stad skapat en projektorganisation där förvaltningar och bolag tillsammans planerar för byggnationen av Skeppsbron. Målet för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, ett garage, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

${loading}