Till sidans huvudinnehåll
En elektrisk grävmaskin.
Den elektrifierade grävmaskinen har nu satt skopan i marken och håller på att schakta fram vattenledningen vid Merkuriusgatan. Foto: Malin Pettersson.

Premiär för den elektriska grävmaskinen i Bergsjön

Publicerad 27 mars 2024

Nu har den elektrifierade grävmaskinen tagit sitt första skoptag i Bergsjön och därmed är projektet med elektrifierad rörspräckning i gång. Det är första gången Kretslopp och vatten utför en rörsräckning med elektrifierade maskiner och för grävmaskinen är det första dagen på jobbet. Förutom miljövinsten med att använda elmaskiner, blir det en tystare och trevligare arbetsmiljö.

Grävmaskinen som används i detta projekt drivs av ett batteri, som laddas med förnybar elektricitet via en sladd som sitter baktill på grävmaskinen. Det finns än så länge bara två elektrifierade hjulgrävmaskiner på 16 ton i Sverige.

-Detta är det första projektet som grävmaskinen används i, berättar Malin Pettersson, projektledare.

Grävmaskinen är en ”vanlig” grävmaskin, som har fraktats till Nederländerna för att byggas om till eldrift. Dieselmotorn har tagits bort och istället har en elmotor och en batteripack på 400 kWh installerats.

Tystare än en traditionell grävmaskin

Grävmaskinen har ett eget värmesystem som håller batterierna i en lagom temperatur för att fungera optimalt även när det är kyligare temperaturer utomhus. Grävmaskinen är tystare än en vanlig traditionell grävmaskin, men den ger ifrån sig ett annorlunda mer ”surrande ljud”. 

-Det skapar en tystare och trevligare arbetsmiljö för alla som jobbar i projektet. Rent tekniskt fungerar den precis som en vanlig grävmaskin, säger Malin Pettersson.

Laddas nattetid

Hittills klarar grävmaskinen ungefär två arbetsdagar innan den behöver laddas. Laddningen tar ungefär sju timmar och görs vid projektplatsen över natten. När arbetet blir mer intensivt, kan grävmaskinen laddas varje natt och även under lunchen.

För att ladda grävmaskinen används liknande utrustning som för att ladda elbilar. Skillnaden är att i grävmaskinen kan man plugga in två laddare. Det är fördelaktigt att maskinen behöver en så låg strömstyrka som 32 Ampere i varje ladd-anslutning. Det underlättar för fler elektrifierade projekt längs många gator i Göteborg.

Två års leveranstid

Det är Kretslopp och vattens ramavtalsentreprenör Pollex som har hyrt in den elektrifierade grävmaskin från Anders Marktjänst i Lycke AB. Det tog ungefär två år från beställning tills grävmaskinen var på plats i Sverige. Detta projekt är det första som grävmaskinen används i.

Arbete framöver

Arbetet de närmsta veckorna går ut på att schakta fram dricksvattenledningen och förbereda för rörspräckningen. Följ gärna projektet för att se hur det kommer gå första gången Kretslopp och vatten gör en elektrifierad rörspräckning!

Rörspräckning

Rörspräckning är en metod för att förnya dricksvattenledningar där en ny ledning skjuts in i den gamla ledningen som spricker samtidigt som den skapar en kanal för den nya ledningen. En elektrifierad rörspräckning utförs på samma sätt som en traditionell rörspräckning, skillnaden är att maskinerna går på elektricitet i stället för diesel eller bensin. I detta projekt går grävmaskinen, lastbilen, paddor, handverktyg och själva maskinen för rörspräckning på elektricitet.


${loading}