Till sidans huvudinnehåll
Markanvisning Guldheden

Studentlägenheter och förskola planeras i Guldheden

Publicerad 26 juni 2023

På Guldhedsgatan, i närheten av hållplatsen Medicinaregatan, planeras nybyggnation av cirka 90 studentlägenheter och en förskola.

Efter att en detaljplan vann laga kraft i november 2022 är det nu dags att påbörja processen och ge området mer liv. Exploateringsförvaltningen hoppas kunna markanvisa, tilldela en byggaktör ensamrätt att bebygga platsen, någon gång efter årsskiftet.

De planerade bostäderna kommer att vara hyresrätter och hyras ut till studenter. Det är för tidigt att svara på när byggstarten kan äga rum, förhoppningsvis vid årsskiftet 2024–2025.

Läs mer om markanvisningen här.

${loading}