Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Personuppgifter röjda men inte läckta

Publicerad 10 maj 2023

Leverantören av Göteborgs Stads rekryteringssystem Visma recruit, har i sin utredning kunnat bekräfta att ett dataintrång har skett. Intrånget skedde hos en underleverantör till leverantören natten och morgonen till måndagen den 24 april.

Under attacken har aktören under en kortare tid haft tillgång till servrar för fillagring som hör till rekryteringssystemet Visma recruit. Det är där bifogade filer till en ansökan lagras.

I dagsläget kan vår leverantör dock bara se att aktören öppnat filer i deras testmiljö, där finns inga personuppgifter. Möjligheten till att hämta ut data från vår leverantörs servrar har också varit begränsad.

Leverantörens utredning visar att sannolikheten därför är låg att aktören lyckats ladda ner personuppgifter från Visma recruit.

Hittills finns heller ingen kännedom eller tecken på att data från Visma recruit har publicerats någonstans. 

Eftersom aktören under dataintrånget haft möjlighet till åtkomst av personuppgifter i form av bifogade filer innebär det att personuppgifterna enligt dataskyddsförordningen är röjda.

Göteborgs Stad följer utvecklingen

Göteborgs Stad ser allvarligt på händelsen och fortsätter att ha en tät dialog med leverantören av rekryteringssystemet.

Är du orolig för att dina personuppgifter kan ha blivit röjda ska du kontakta den förvaltning eller det bolag du har sökt jobb på. Du hittar kontaktuppgifter till förvaltningar och bolag på goteborg.se.

Du kan också kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter, telefon 031-365 00 00 eller e-post goteborg@goteborg.se.

Texten uppdaterad 12 maj 2023.

${loading}