Till sidans huvudinnehåll

Fjärrvärme- och el/optoarbete på Danska Vägen April – December 2024

Publicerad 11 april 2024

Arbete utförs perioden april – december, vardagar kl. 7-16. Den 8 – 23 april är Prästgårdsgatans busshållplats indragen då arbete förbi busshållplatsen sker dygnet runt.

Vi lägger nya fjärrvärmeledningar i Danska Vägen, från busshållplatsen Prästgårdsgatan till rondellen Danska Vägen/Kärralundsgatan.

Arbete utförs perioden april – december, vardagar kl. 7-16.

Den 8 – 23 april är Prästgårdsgatans busshållplats indragen då arbete förbi busshållplatsen sker dygnet runt.


Körfältet samt gång- och cykelbanan närmst lägenheterna Prästgårdsängen stängs av. Gångtrafikanter samt cyklister leds över på andra sidan medan arbetet pågår. Arbetet regleras med trafiksignal samt etapper på 100 meter åt gången.

${loading}