Till sidans huvudinnehåll

Skolornas arbete med att få en ekonomi i balans

Publicerad 17 oktober 2023

”Alla som jobbar på grundskoleförvaltningen har i uppdrag att ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet. För att göra det behöver skolorna ha en ekonomi i balans. Idag har många av Göteborgs kommunala skolor ekonomiska problem. Det beror bland annat på att flera skolor har fler medarbetare än tidigare samtidigt som de har färre elever än tidigare år. När skolorna har färre elever får de mindre elevpeng och kan därför inte ha lika många medarbetare som tidigare”, säger Ulrica Johansson, ekonomichef på grundskoleförvaltningen.

Förändringar som ska leda till en bättre ekonomi
”För att få ekonomin att gå ihop behöver skolorna framför allt se till att de inte har fler tillfälliga medarbetare än de har råd med. 95 procent av skolornas kostnader är löner till medarbetare”, säger Kristin Perem, HR-chef på grundskoleförvaltningen.

Alla kommunala grundskolor i Göteborg har nu ett externt rekryteringstopp. Det betyder att de bara anställer nya medarbetare som redan arbetar på en annan kommunal skola i Göteborg.

”Vi behöver helt enkelt flytta medarbetare till de skolor där de behövs bäst, innan vi rekryterar fler”, understryker Stefan Gustafsson, utbildningschef för skolorna i centrum och fortsätter: ”Skolorna fortfarande kan ta in vikarier för korta uppdrag upp till 10 dagar.”

Grundskoleförvaltningens centrala avdelningar har sedan april ett anställningsstopp. De har även pausat vissa utvecklingsprojekt och gjort effektiviseringar inom måltid, lokalvård och vaktmästeri. Bland annat genom att se över bemanningen och köpa livsmedel till lägre kostnader.

”Gör vi inga förändringar får det negativa konsekvenser för både elever som går i skolan idag och de som ska göra det i framtiden. Till exempel måste skolor som gör av med mer pengar än de har i sin budget ta pengar från andra skolor” säger Ulrica Johansson.

FAKTA BUDGET OCH SKOLOMRÅDEN

I år har grundskoleförvaltningen en budget på 9,3 miljarder. Hur mycket pengar varje skola får beror bland annat på vilka stadier skolan har, antal elever och skolans socioekonomiska index. Här kan du se två filmer som förklarar grundskoleförvaltningens budget och resursfördelning.

Grundskoleförvaltningen gör från januari till september ett minusresultat på cirka 36 miljoner. Grundskoleförvaltningens prognos för hela 2023 visar på ett minusresultat på totalt 60 miljoner kronor.

58 av 78 skolområden inom Göteborg Stad gör av med mer pengar än de har i sin budget. Grundskoleförvaltningen i Göteborg har cirka 138 kommunala skolenheter. Skolenheterna är grupperade i skolområden och totalt finns det 78 skolområdena. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning.


${loading}