Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Halva detaljplanen för Frölunda torg går vidare till samråd

Publicerad 26 september 2022

Byggnadsnämnden beslutade på sammanträdet den 20 september att dela upp detaljplanen för Frölunda Torg i två delar. Den ena delen ska gå ut på samråd medan den andra delen behöver omarbetas.

Den del av planen som går vidare till samråd är den västra delen, som innebär en utveckling av stadsmässiga miljöer inom området genom att tillföra ytterligare bostäder, handel, kontor och service samt offentliga platser vid köpcentrumet Frölunda Torg.

Den del av detaljplanen som byggnadsnämnden beslutade att återemittera består av nya flerbostadshus i områdets östra del, längsmed Pianogatan. Återremittering betyder att den delen av planen behöver omarbetas, för att sedan gå upp till nytt beslut om samråd i byggnadsnämnden.

Samråd

Planhandlingarna kommer omarbetas så att de enbart innehåller området väster om Marconigatan. Samrådet beräknas starta kvartal 4 2022. Vi uppdaterar webben när vi har mer information

${loading}