Till sidans huvudinnehåll
Nu har vi fått in resultaten från enkäten om Rambergsstadens idrottsområde

Medborgarna önskar grönska, gångstråk och servering

Publicerad 16 oktober 2020

Under sommaren gick stadsbyggnadskontoret ut med en enkät för att samla in synpunkter om Rambergsvallens idrottsområde. Att utvecklingen av området engagerar var tydligt då vi fick in nästan 1000 svar som nu kan användas till det kommande arbetet med en ny detaljplan för området.

En sak som framkom av enkäten är att området och kanske framförallt aktiviteterna som erbjuds är populära men att det samtidigt uppfattas som tråkigt och inte så inbjudande. Även om exempelvis utomhusbadet är uppskattat så var det också många som lyfte fram att det saknas grönska och tydliga gångstråk inom området. Det verkar vara många som tycker att det kan vinna på att fräschas upp, att aktivitetsmöjligheterna som finns där ska vara kvar men gärna utvecklas.

Förutom att få till mer grönska i området så var det många som lyfte att de gärna skulle se någon form av café eller matservering på platsen och att vissa av byggnaderna som finns där i dag skulle må bra av att renoveras eller göras mer inbjudande.

Överlag kan man säga att Rambergsstadens idrottsområde är uppskattat för sitt utbud av aktiviteter, men att det finns önskemål om att det görs om till en inbjudande och tillgänglig plats i Göteborg.

– Vi vill framförallt tacka alla som tagit sig tid att besvara enkäten. Det hjälper oss i arbetet med den fortsatta planeringen av området och ger oss en bra bild över vad allmänheten saknar och önskar av området, säger Agneta Runevad, projektledare stadsbyggnadskontoret. Det är också positivt att det har varit så stor bredd bland de svarande – en jämn fördelning mellan män och kvinnor, människor i alla åldrar, folk som bor i närheten och längre bort har svarat.

– Det har gett oss en känsla för hur de som bor nära och besökare upplever området. Det är ett bra underlag, vissa saker kommer kunna förverkligas men det kommer att vara svårt att få allas synpunkter tillgodosedda.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till detaljplanen. Detta kommer att presenteras under vintern 2022 och då kommer det finnas en ny möjlighet att lämna synpunkter. I samrådsförslaget kommer svaren på enkäten finnas med som bilaga.

${loading}