Till sidans huvudinnehåll

Rektorsverkstad nummer 4 år 2020, tema: skapa en jämställd skolkultur som främjar både pojkar och flickor

Publicerad 16 november 2020

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen en rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 11 november handlade verkstaden om att skapa en jämställd skolkultur som främjar både pojkar och flickor. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här gången är det Anders Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Johannebergsskolan Estetiska, som svarar.

Vilken är den viktigaste insikten du har fått från rektorsverkstaden med temat jämställdhet?

Det viktigaste för mig var att åter få bekräftat att det som betyder mest för elevernas lärande och utveckling är det som sker i den ordinarie undervisningen i skolans alla ämnen. Jämställdhet kan inte – precis som andra viktiga frågor som vi finner i läroplan och kursplaner – drivas i projektform.


Varför är det viktigt att ha ett aktivt och kontinuerligt jämställdhetsarbete på skolan?

Det kontinuerliga och hållbara jämställdhetsarbetet ser vi i undervisning som sker i genuina lärsituationer. Alla elever gynnas när lärandet är ”på riktigt”: det kan handla om samarbete med organisationer och företag i staden eller att publicera sitt arbete eller deltagande i tävlingar med mera, som en del i det ordinarie arbetet.


Vilka är de största utmaningarna med jämställdhetsarbetet på din skola?

Eleverna gör överlag otroligt bra resultat i årskurs 9 och vi ser inte det nationella mönstret att flickor presterar bättre går igen på vår skola. Det vi behöver utveckla handlar om hur flickor och pojkar trivs, då flickor genomgående bedömer sin skola mer positivt än pojkarna. Detta behöver vi veta mer om. Vi behöver också fundera över hur skolans stöd fördelas relaterat till pojkar och flickor och på vilka grunder stöd ges.

${loading}