Till sidans huvudinnehåll

Färdigställande av ytskikt utmed Ebbe Lieberathsgatan samt Nordgårdsgatan 25September - 31December

Publicerad 14 september 2023

I slutet av september startar efterarbeten med att färdigställa ytskikten utmed Ebbe Lieberathsgata samt Nordgårdsgata efter exploatering av bostäder.

Åtgärderna kommer att skapa en helhet i området, vad det gäller gångstråk, träd, belysning samt ytskikt.

Framkomligheten kommer att påverkas under byggtiden.

Projektets sträckning presenteras i figuren nedan:


${loading}