Till sidans huvudinnehåll

Skolpersonal var på konferens med hjälp av tidigare ekonomiskt överskott

Publicerad 5 juli 2023

I juni var Nya skolan och Sjumilaskolan på en gemensam personalaktivitet på Falkenberg Strandbad. Skolorna hade planerat aktiviteten sedan länge och betalade merparten med ett tidigare ekonomiskt överskott.

- Syftet med konferensen var att samla all personal på skolorna för att gemensamt arbeta med skolans nuläge, behov i undervisningen och omsorgen på fritidshemmet. Ett syfte var också att träffas gemensamt för att bygga vi-känsla och stärka den sociala arbetsmiljön. Både chefer och medarbetare såg ett behov av detta, säger Johanna Pettersson utbildningschef.

Under 2022 var skolornas ekonomi i balans

Under hösten 2022 fick skolområdet cirka 7 miljoner i riktade statsbidrag, att använda för att förbättra skolan och arbetsmiljön. Det är pengar som inte kan sparas eller använda för att täcka underskott. Skolorna ansökte då om att få använda cirka 250 000 kronor från förra årets överskott för att åka i väg på en konferens på Falkenberg Strandbad. I år har skolområdet ett underskott på cirka fyra miljoner kronor. 

- Jag kan förstå att det kan se märkligt ut att en skola med ekonomiskt underskott har en aktivitet på en konferensanläggning, men detta har varit en välplanerad aktivitet för att stärka lärarnas arbetsmiljö. I slutändan så ska detta så klart gynna undervisningen och elevernas arbetsmiljö, säger Johanna Pettersson.

Läs mer: Så ska skolorna få ekonomin att gå ihop

För mer information, kontakta:

Johanna Petterson
Utbildningschef Hisingen
E-post: johanna.pettersson@grundskola.goteborg.se

${loading}