Till sidans huvudinnehåll
Ta hand om varandra och naturen. Foto: Peter Svenson.

Ta hand om varandra och naturen

Publicerad 15 april 2024

Tack vare allemansrätten kan du röra dig fritt i naturen. Vi är många som samsas om skog och mark och det är viktigt att visa hänsyn - både till varandra och naturen.
  • Lämna plats i god tid för möten med både gående, cyklister och ridande på stigar i skogen. Tänk på att hästar är flyktdjur som lätt kan bli skrämda av hastiga rörelser eller plötsliga ljud. Var uppmärksam på din omgivning.
  • Cykla eller rid inte där marken är blöt, känslig eller på mjuka stigar som vanligtvis används för vandring. Marken skadas lätt och det tar lång tid för naturen att återhämta sig.
  • Hundar ska hållas under uppsikt så att de inte skrämmer andra djur eller människor. 1 mars till 20 augusti får många djur i skogen sina ungar, då ska hundar hållas kopplade eller under extra stor uppsikt.

Skyltar som visar hur vägarna ska användas

Vissa vägar i naturområden är skyltade med olika påbudsmärken som visar hur vägen ska användas  och inte användas. Skyltning på platsen gäller. Här är några av de vanligaste skyltarna:


Påbjuden gångbana: Här får du gå men inte cykla eller rida.


Påbjuden cykelväg: Här får du cykla och gå men inte rida.


Påbjuden ridväg: Här får du rida och gå men inte cykla eller köra häst och vagn.


Välkommen ut i naturen!

${loading}