Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Nytt hjälpmedel för att läsa och skriva i grundskolan

Publicerad 14 februari 2023

Nu har elever och pedagoger i den kommunala grundskolan tillgång till en talsyntes som hjälpmedel. En talsyntes är ett läs- och skrivverktyg som gör om text till tal. Den hjälper dig att lyssna på text i din dator och att skriva genom att läsa upp ord och meningar.

Det här är ett verktyg som ökar språkförståelsen för alla elever oavsett ålder eller nivå. Det är därför så viktigt att alla får tillgång till en enkel talsyntes som fungerar bra.  Nu får alla elever och lärare möjlighet att lära sig verktyget ordentligt, säger Monika Mattsson, verksamhetsutvecklare på grundskoleförvaltningen

Som vårdnadshavare är det inte alltid lätt att veta hur man kan stötta sitt barns skolgång. Men ett sätt kan vara att känna till de läromedel och verktyg som används i skolan. På så sätt blir det också enklare att uppmuntra sitt barn att använda verktygen, så som talsyntesen för att läsa och skriva.

Den nya talsyntesen är en del av arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö i grundskolan. Talsynteser har tidigare funnits, men det har sett olika ut på olika skolor. Nu finns verktyget att använda oavsett vilken kommunal grundskola eleven går på.   

Vill du veta mer?

Kontakta Monika Mattsson, verksamhetsutvecklare - digitalt lärande på grundskoleförvaltningen.

E-post: monika.mattsson@grundskola.goteborg.se

 

 


${loading}