Till sidans huvudinnehåll
Vybild över parkeringsområden i Torslanda.

Detaljplan om tvärförbindelse i Torslanda går ut på samråd

Publicerad 23 augusti 2022

23 augusti fattade byggnadsnämnden beslut om att detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda i stadsdelarna Lilleby och Syrhåla ska gå ut på samråd. Tvärförbindelsen ska avlasta de befintliga vägarna i Torslanda och göra det möjligt att utveckla området vidare. Samrådet startar den 7 september.

Området för planen sträcker sig mellan Nya Älvegårdsvägen i norr och Torslandavägen i söder och gör det möjligt att bygga en tvärförbindelse både för motortrafik och för gång- och cykeltrafik. Planförslaget innebär att befintlig väg i Bulyckeområdet byggs om till bättre standard samt att oexploaterad naturmark används för att bygga vägen.  

Under de senaste åren har stadsdelen Torslanda på olika sätt byggts ut vilket lett till att infrastrukturen är eftersatt och inte tillräcklig för den trafik som färdas på vägarna. En tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och Torslandavägen har utretts vid flera tillfällen och flera olika alternativ har undersökts av trafikkontoret som slutligen landat i att en förbindelse mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet är mest lämplig.

Samråd och samrådsmöte

Den 7 september startat samrådstiden för detaljplanen vilket innebär att du, från då och fram till samrådstidens slut 18 oktober, kan lämna synpunkter på förslaget.

Under samrådstiden hittar du planförslaget på goteborg.se. Där du också kan lämna dina synpunkter.

Under perioden finns planen utställd på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1 och i foajén till Torslanda bibliotek, kulturhus Vingen.

Ett samrådsmöte kommer att hållas på kvällen den 21 september.

${loading}