Till sidans huvudinnehåll
Ryggarna syns av några som går över en träbro.
Första passagerna över bron under invigningen. Foto: Prototyp Göteborg

Jubileumsbro invigd – en prototyp som kan bli en riktig bro över vallgraven

Publicerad 21 juni 2023

I måndags invigdes den Jubileumsbro som studenter från Chalmers började bygga inför publik under Jubileumsfestivalen. Bron är en prototyp för att testa möjligheten att på sikt eventuellt ha en träbro över vallgraven i centrala Göteborg.

Under Jubileumsfestivalen i början av juni började studenter från Chalmers bygga en bro i Frihamnen. Festivalens besökare kunde följa bygget live 2 juni – 5 juni, ställa frågor och samtidigt lämna egna förslag på var i stan en större variant av träbron skulle kunna finnas. Två veckor efter byggstart står bron äntligen klar utanför Omställningslabbet. Den är en klassisk träkonstruktion som använts i århundranden för att konstruera broar och är en prototyp för att testa möjligheten att på sikt eventuellt ha en träbro, en verklig gång- och cykelbro, över Vallgraven i centrala Göteborg.


- Det behövs fler broar i Göteborg. En del av jubileets tema har varit att bygga broar, och det framförallt mellan människor. Mellan akademin, staden, näringslivet och allmänheten. Därför är det här brobygget också så symboliskt, säger Kajsa Sperling, projektledare från White arkitekter.

Det Kajsa syftar på är samarbetet dels mellan White arkitekter, studenterna från Chalmers och Prototyp Göteborg. Men hon syftar också på hur olika kompetenser har vävts samman. De studenter som byggt bron är nämligen också tidigare deltagare i ”Chalmers Structural Design Challange”, en tävling som är ett studentinitiativ som engagerar såväl arkitektstudenter som ingenjörsstudenter.

Brobygget har även byggt broar mellan brobyggare och medborgare. Under bygget fanns ett infotält uppställt där besökare kunde se en mindre modell av hur bron skulle se ut när den var klar. Där kunde de ställa frågor om brobygget och pricka in förslag på en karta över var i Göteborg de tyckte att en färdigutvecklad bro skulle kunna finnas i framtiden. Under invigningen lämnade representanter från studenterna över dessa kartor till Simon Wallqvist, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen och med i projektgruppen för Prototyp Göteborg.

- Vi har verkligen fått jättespännande inspel från våra medborgare, säger Simon och tillägger att han själv var med och vann den första brobyggartävlingen.
- Fast den var inte riktigt lika stadig och bra som den här.

Två personer står framför en träkonstruktion. En av dem håller i två stora kartor med prickar på.

Tim Shüler, en av studenterna som projektledde brobygget, lämnade över kartor med göteborgarnas förslag om vart en framtida bro kan stå till Simon Wallqvist, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen och del av projektgruppen för Prototyp Göteborg.

De byggde bron och testade sig fram på plats

Sedan den första tävlingen 2007 har blivande framtida arkitekter och ingenjörer utmanat varandra i att skapa den bästa bron utifrån både design och konstruktion. Och i år blev alltså den årligen återkommande och studentinitierade tävlingen på Chalmers en del av Prototyp Göteborg – staden som utställning. Studenterna prototypade på plats, även om det fanns en grundplan fick de samtidigt testa sig fram för vad som fungerade bäst och vad som blev snyggast.

- Brobyggarna har bidragit stort med sitt pågående prototypbyggande under Prototyp Göteborgs inledning, att kunna följa bygget från en trave virke till färdig bro visar verkligen kraften i att bygga tillsammans, säger Malin Finlöf, projektledare för Prototyp Göteborg

Nu står alltså prototypen färdig på Södra Frihamnspiren 15 utanför Omställningslabbet, öppen för allmänheten att provgå. Jubileumsbron som prototyp är cirka 15 meter men en riktig gång- och cykelbro över Vallgraven skulle bli minst dubbelt så lång, 30 – 40 meter. Sammanlagt är det cirka 20 studenter som hjälpts åt att bygga bron och de har gjort det helt ideellt.

- Vi har gjort det här för att vi tycker att det är roligt att utmana oss själva och samtidigt kunna visa vilka möjligheter träkonstruktioner erbjuder. Vi är väldigt nöjda med resultatet och hoppas att bron uppskattas av göteborgarna. Vår dröm är att bygga en liknande bro över Vallgraven, säger Tim Schüler, en av studenterna som projektledde bygget.

En träbro står placerad på en asfalterad yta, med mobila plantskolor med träd i bakgrunden.

Jubileumsbron är en prototyp för vad som förhoppningsvis ska bli en riktig bro över vallgraven i Göteborg.

Vad är Prototyp Göteborg?

Prototyp Göteborg – staden som utställning är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och drivs av stadsmiljöförvaltningen, Göteborg & Co och stadsbyggnadsförvaltningen i bred samverkan med Göteborgs Stads övriga förvaltningen och bolag, stadsutvecklingsbranschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Prototyp Göteborg pågår till den 3 september. Prototyp Göteborg lyfter fram flera pågående projekt i olika skalor, med blicken riktad mot lösningar och utmaningar i omställningen; stadens jubileumssatsningar, storskaliga byggnationer, konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ från allmänheten. I utställningen läggs särskilt fokus på prototypens, det platsspecifika och samskapandets och det humanistiska perspektivets roll i den pågående transformationen.

${loading}